Birbirimizi Sevelim!

I.Yuhanna 4:1-12

4:1  Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.
4:2  İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.
4:3  İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın* ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.
4:4  Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.
4:5  Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler.
4:6  Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz.
4:7  Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır.
4:8  Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.
4:9  Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi.
4:10  Tanrı'yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu'nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur.
4:11  Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.
4:12  Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: İsa beden alıp dünyaya gelendir. Yuhanna'nın bahsettiği Mesih Karşıtı düşünce Mesih'in insan oluşunu reddediyordu. Elçi Yuhanna ise sadece İsa'nın beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden ruhun Tanrı'dan olduğunu vurgulamaktadır. Eğer Tanrı'nın Oğlu İsa beden alıp dünyaya gelmediyse günahımız da bağışlanmamıştır.

4: Bizde olan Tanrı, dünyadakinden (Mesih Karşıtı) çok daha üstündür. O bizde yaşar ve kötü olanı yenmemiz için bize yardım eder (2:14). Dünyadaki kötü ruhlara karsı zafer kazanmamızı sağlayan güç bizden değil, bizde yaşayan Tanrı'nın mutlak gücünden kaynaklanır. Bu nedenle her günkü ruhsal savaşta Tanrı'nın bana yardım edeceğine tamamen güvenmem için dua etmeliyim

7-11: Tanrı, sevginin kaynağıdır. Gerçek sevgi yalnız Tanrı'dan gelebilir. Sevgi Tanrı'nın kullandığı bir araç değil, Tanrı'nın yaptığı her şeydir. Tanrı sevginin ta kendisi olduğu için sevgisiz hiçbir şey yapmaz. Bu nedenle O'nun sevgisi olmadan, O'na derin bir sevgi duymadan başkalannı gerçekten sevmek mümkün değildir. Tanrı'nın beni Biricik Oğlu'nu çarmıhta kurban edecek kadar çok sevdiğini gerçekten anlarsam ben de O'nun gibi sevmeyi öğrenebilirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3: Mesih imanlısı olan bizlerin her ruha inanmaması gerekir. Biri Tanrı'dan geldiğini öne sürerek öğretiş verdiğinde doğru olup olmadığını ayırt edebilmek için Kutsal Kitap'ı iyi bilmeliyim. Bugün Kutsal Kitap'ı daha iyi öğrenmek için nasıl bir plan yapabilirim?

5,6: Mesih inanlısı Tanrı'ya ait olduğu için Gerçeğin Sözünü dinler ve O'na itaat eder. Dünyaya ait olanlar ise kulağa hoş gelen sözlere dikkat eder. Etrafım Tanrı'nın sözüne uymayan birçok konuyla doluyken, ben hangi sözlere kulak veriyorum? Kulağıma fısıldayan Rab'bin sözüne yeterince dikkat ediyor muyum?

12: Tanrı'yı gözle göremeyiz, fakat kişi Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir hayat sürdürüyorsa Tanrı'nın onda yaşadığını anlanz. Tanrı'nın sevgisinin içimde yetkin-leştiğini söyleyebilir miyim?

 
Mujde.org