Kim Tanrı'ya Karşı Koyabilir?
Elçilerin İşleri 11:1-18

1 Elçilerle tüm Yahudiye'deki kardeşler, diğer ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular.

2 Ama Petrus Kudüs'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler.

3 «Sen sünnetsiz kişilerin evine gidip onlarla yemek yemişsin!» dediler.

4 Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı.

5 «Ben Yafa kentinde dua ediyordum» dedi. «Kendimden geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten aşağı inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm.

6 Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar gördüm.

7 Sonra bir sesin bana, `Kalk, Petrus, kes ve ye!' dediğini işittim.

8 «`Asla olmaz, Rab!' dedim. `Ağzıma hiçbir zaman murdar ya da kirli bir şey girmemiştir.'

9 «Ses ikinci kez gökten geldi: `Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme' dedi.

10 Bu, üç kez tekrarlandı; sonra her şey yeniden göğe alındı.

11 «Tam o sırada Sezariye'den bana gönderilen üç kişi, bulunduğumuz evin önünde durdular.

12 Ruh bana, hiç çekinmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler, varıp adamın evine girdik.

13 Adam bize, evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş: `Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun'u çağırt.

14 O sana, seninle tüm ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek.'

15 «Ben konuşmaya başlayınca Kutsal Ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi, onların da üzerine indi.

16 O zaman Rab'bin söylediği şu sözü anımsadım: `Yahya suyla vaftiz etti, sizler ise Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.'

17 Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım?»

18 Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler: «Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını diğer uluslara da vermiştir.»       


Bana hangi ögütler verilmektedir?

1-3: Yeruşalim'de yaşayan sünnet yanlı imanlılar, öteki ulusların iman ettiğini duyunca bunu şüpheyle karşılar. Onlar bir yabancuun Tanrı'ya iman edebilmesi için önce sünnet olup Yahudiliğe geçmesi gerektiğini düşünür (Ga1.2:11-14). Dolayısıyla olup biten her şeyin Tanrı'nın ta kendisinin egemen bir şekilde ayarladığını bile düşünemezler. Teolojik görüşlerimle kilisemdeki alışkanlıklanm Tanrı'nın yeni işleyişini görmemi engelleyebilir mi?

4-14: Petrus, kardeşlerin eleştirilerine karşı olaya baştan başlayarak sakin bir şekilde hepsini anlatır. Bazen kardeşler tarafından anlaşılmayabilirim. Fakat, Rab'bin beni nasıl yönlendirdiğinden eminsem, sarsılmadan devam ederim,

15-17: Petrus, Kornellus'un evindeki olayın tıpkı Pentikost Günü'ne benzediğini açıklar. Bu olay Kutsal Ruh aracılığıyla İsa Mesih'in egemenliğinin artık öteki uluslara kadar sınırını genişlettiğini gösterir. Petrus, Tanrı'nın işleyişine kargı koyacak hiç kimse olmadığını ilan eder. Bugün de Tanrı'nın Egemenliği, O'nun işleyişine karşı direnmeyenler tarafından genişletilir.

18: Petrus'un tanıklığını dinleyen sünnet yanlıları, tövbe ederek yaşam; kavuşma fımatının öteki uluslara da verildiğini kabul ederek Tanrı'yı yücelttiler, Tanrı'nın işlerinde fikir ayrılıklarıyla anlaşmazlıklar olabilir. Bazen bakış açıların farklılığından dolayı çekişmeler de ortaya çıkabilir Tanrı'nın yüceliği adına kendi görüşlerine karşı çıkanlardan nefret bile edinilebilinir, Bu gibi durumlarda Rab'bin kilisesi ruhsal anlayışa sahip bilgi liderlere ihtiyacımız olur. Törelerden, kötü alışkanlıklardan kesin bir şekilde özgür olabilen Tanrı'nın önünde itaatkar ve kardeşlere anlayış gösterebilen gerçek sevglye sahip liderlerin ortaya çıkması gerekir. Böyle liderler için dua etmeliyim.


 
« BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon »

Sayfa 1 - 686
Mujde.org