Kurtaran TanrıMısır'dan Çıkış 17:1-16

1 RAB'bin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin Çölü'nden ayrıldı, bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu.

2 Musa'ya, "Bize içecek su ver" diye çıkıştılar. Musa, "Niçin bana çıkışıyorsunuz?" dedi, "Neden RAB'bi deniyorsunuz?"

3 Ama halk susamıştı. "Niçin bizi Mısır'dan çıkardın?" diye Musa'ya söylendiler, "Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi?"

4 Musa, "Bu halka ne yapayım?" diye RAB'be feryat etti, "Neredeyse beni taşlayacaklar."

5 RAB Musa'ya, "Halkın önüne geç" dedi, "Birkaç İsrail ileri gelenini ve ırmağa vurduğun değneği de yanına alıp yürü.

6 Ben Horev Dağı'nda bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, su fışkıracak, halk içsin diye." Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı.

7 Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve, "Acaba RAB aramızda mı, değil mi?" diye RAB'bi denemişlerdi.

Amalekliler Bozguna Uğruyor

8 Amalekliler gelip Refidim'de İsrailliler'e savaş açtılar.

9 Musa Yeşu'ya, "Adam seç, git Amalekliler'le savaş" dedi, "Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım."

10 Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi Amalekliler'le savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar.

11 Musa elini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu.

12 Ne var ki, Musa'nın elleri yoruldu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerine oturdu. Bir yanda Harun, öbür yanda Hur Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı.

13 Böylece Yeşu Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi.

14 RAB Musa'ya, "Bunu anı olarak kayda geç" dedi, "Yeşu'ya da söyle, Amalekliler'in adını yeryüzünden büsbütün sileceğim."

15 Musa bir sunak yaptı, adını Yahve-Nissi koydu.

16 "Eller Rab'bin tahtına doğru kaldırıldı" dedi, "RAB kuşaklar boyunca Amalekliler'e karşı savaşacak!"


Tanrı'nın ayetlerdeki 4-6: Halk Musa'ya çıkışınca, Tanrı Musa'nın mucize yapmasını sağlayarak, onu İsrailliler üzerinde yeniden yetki sahibi yaptı. Tanrı'ya güvenmeyen insanların tehditlerinden korkuyor muyuz? Her an bizimle birlikte olan Tanrı'nın sözüne kulak verelim.

8-16: Tanrı Amalekliler'le yapılan savaşta İsrailliler'in zafer kazanmasını sağladı. Musa'nın ellerini kaldırması, Tanrı'nın şahsen savaştığını göstermek içindi. Rab sancağımızdır. Ailem ve kilisem Tanrı'nın yönetiminde hareket ediyor mu? Bu, Tanrı'nın sözünde tek yürek ile itaat ettiğimizde mümkündür.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2,3,7: Musa'ya içecek su yüzünden yapılan şikayetler sonunda, "Niçin bizi Mısır'dan çıkardın" sözleriyle devam etti. Mısır'dan çıktıklarında, süt ve bal akan Kenan ülkesine hemen gireceklerini düşündükleri için, sıkıntılar gelince Tanrı'dan şüphe etmeye başladılar. Zorluklarla karşılaştığımda imanım sarsılıyor mu?

12: Musa yorulduğunda, Harun ve Hur onun ellerini yukarı doğru kaldırarak İsrailliler'in savaşı kazanmalarına yardım ettiler. Tanrı'nın bizi bir araya getirip kilise oluşturması, yardımlaşmamızı sağlamak içindir. Bugün Rab kime yardım ederek ruhsal savaşı kazanmamı istiyor?

 
« BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon »

Sayfa 10 - 686
Mujde.org