Adaletsiz Yargıç
Luka 18:1-8

1-2> İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini belirten şu benzetmeyi anlattı: «Kentin birinde Tanrı'dan korkmayan, insana saygı duymayan bir yargıç varmış.

3>Yine o kentte bir dul kadın varmış. Yargıca sürekli gidip, `Davacı olduğum kişiden hakkımı al' diyormuş.

4-5> «Yargıç bir süre ilgisiz kalmış. Ama sonunda kendi kendine, `Ben her ne kadar Tanrı'dan korkmaz, insana saygı duymazsam da, bu dul kadın beni rahatsız ettiği için onun hakkını alacağım. Yoksa tekrar tekrar gelip beni canımdan bezdirecek' demiş.»

6> Rab şöyle devam etti: «Adaletsiz yargıcın ne söylediğini duydunuz.

7> Tanrı da, gece gündüz kendisine yakaran seçilmişlerinin hakkını almayacak mı? Onları çok bekletecek mi?

8> Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama ınsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde iman bulacak mı?»

Adaletsiz Yarg ıç

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

7, 8. ayetler: Adaletsiz yargıçtan (2-4) farklı olarak, İsa adildir. İsa bu ayet erde Tanrı'yi adaletsiz yargıçla kıyaslayarak anlatımı güçlendiriyor. Tanrı her zaman doğru ve adil davranır. O, halkının gereksinimlerim ve içinde bulundukları durumları bildiği için, imanla yakaranları yanıtlar. Bu ne­ denle hemen yanıt alamadığımızda hayal kırıklığına uğramadan, duaya imanla devam edelim! Dua bizim istediğimiz zamanda değil, Tanrı'nın uygun gördüğü zamanda yanıtlanır. Neden insanlar dua edip hayal kırıklığı yaşıyorlar, hiç düşündünüz mü? Bunun nedeni Tanrı'ya tamamen güven memeleridir. Çünkü duada bile kontrolü ellerinden bırakmak istemezler ve Tanrı'nın dualarını yanıtlayacağı zamanı bile kendileri belirlemek is­ terler. Kendimizi adil olan Tanrı'ya tamamen adayalım!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

l, 5. ayetler: Rab'bin gelişinin geciktiğini düşünsem de, hayal kırıklığına uğramadan imanla sürekli dua etmeliyim. Benzetmede yer alan yargıç, Tanrıdan korkmuyor ve insana saygı duymuyordu. Aslında yargıç yetimleri ve dulları koruyup, haksızlığa uğramamaları için çalışmak zorundaydı. Ama bu yargıç, kadın sürekli gelip kendisini rahatsız ettiği için, onun yakarışına kulak verdi.

7. ayet: Dua, Tanrı'nın seçtiği kişilerin ayrıcalığıdır. Ne için dua etmeliyiz? ımanlılar; Tanrı'nın çocukları olarak yaşamamızı engelleyen kötülüklerden bizi kurtarması (Matta 6:13 ) ve yaşamlarında Tanrın isteğinin gerçek­leşmesi için dua etmelidirler. Rabbimiz geldiğinde tüm kötülükler ve kö­ tüler yok edilecek ve Tanrı'nın halkı gerçek huzura kavuşacaktır.

Dua: Rabbinı, gelişini bekleyerek imanla sürekli dua edeceğim.
 
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 686 - 686
Mujde.org