İsa, ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor

Luka 18:31 -43

İsa, ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor

31 İsa, Onikileri bir yana çekip onlara şöyle dedi: «şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin ınsanoğlu'yla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir.

32-33 O, diğer uluslara teslim edilecek. O'nunla alay edecek, O'na hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.»

34 Öğrenciler bu sözlerden hiçbir şey anlamadılar. Bu sözlerin anlamı onlardan gizlenmişti ve anlatılanları kavrayamıyorlardı.

Bir körün gözleri açılıyor

35 İsa Eriha'ya yaklaşırken kör bir adam yol kenarında oturmuş dileniyordu.

36 Adam oradan geçen kalabalığı duyunca, «Ne oluyor?» diye sordu.

37 Ona, «Nasıralı İsa geçiyor» diye açıklamada bulundular.

38 O da, «Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!» diye bağırdı.

39 Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o, «Ey Davut Oğlu, halime acı!» diyerek daha çok bağırdı.

40- 41 İsa durdu, adamın kendisine getirilmesini buyurdu. Adam yaklaşınca İsa ona, «Senin için ne yapmamı istiyorsun?» diye sordu.
O da, «Rab, gözlerim görsün» dedi.

42 İsa ona, «Gözlerin görsün» dedi. «ımanın seni kurtardı.»

43 Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Tanrı'yı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Tanrı'ya övgüler sundu.

 

İsa Çekeceği Acıyı Önceden Bildiriyor

İsa, Yeruşalim'e giderlerken on iki öğrencisine, ölümüyle ilgili önbildiriyi üçüncü kez hatırlatıyor. Eriha yakınlarında Bartimay adlı kör bir adamın iyileştirilmesi; İsa'nın defalarca söylemesine rağmen, öğrencilerinin bazı şeyleri kavrayamama larının nedenini daha anlamlı kılmaktadır.

İsa'n ın ayetlerdeki kimliği:

31-33. ayetler: İsa bu ayetlerde, Yeruşalim'de gerçekleşecek olan ölümünü ve dirilişini ayrıntılı bir şekilde öğrencilerine açıklıyor. Ayrıca kendisiyle ilgili gerçekleşecek olayların, Peygamberler tarafından önceden bildirildiğini de vurguluyor.

40-43. ayetler: İsa kör bir adamı iyileştirerek, kendisinin Eski Antlaşma'da hakkında peygamberlik edilen Mesih olduğunu gösterdi. Çünkü körlerin gözlerinin çılmasının, Mesih'in hizmetinin bir parçası olacağı daha önce bildirilmişti. Öğrenciler kör adamın bağırışına kulak vermedi, ama İsa onun yakarışını dinledi. Rab bizim ruhsal gözlerimizi de açar ve Tanrı'nın Egemenliği hakkındaki gerçekleri doğru bir şekilde kavrayabilmemizi sağlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

34. ayet: İsa'nın sözlerini anlamayan öğrencilerin ruhsal körlüğü açıkça görülmektedir. İsa defalarca aynı öğretişte bulunduğu halde, neden öğrenciler bu konuyu anlayamıyorlardı? Öğrenciler isa'nın Mesih olduğunu biliyordu, ama acı çekmesi gerektiğini anlayamıyorlardı. Çünkü o günlerde halkın Mesih'le ilgili önyargıları ve düşüncelerinden etkilenmişlerdi. Ben de dünyasal öğretişlerden etkilenerek, İsa ile ilgili konularda Kutsal Kitap dışında düşüncelere saplanmıyor muyum? ımanlının hiçbir zaman sıkıntı çekmemesi gerektiğini düşünerek yanılmıyor muyum?

35-39. ayetler: Öğrencilerinin ruhsal bilgisizliğinin aksine, kör adam İsa'nın Davut'un krallığını üstlenecek olan Tanrı Egemenliği'nin kralı olduğunu anlamıştı. Kör adam aracılığıyla, İsa'nın, çarmıhta çekeceği acı sayesinde kral olarak hüküm süreceği ilan edildi. Adamın gözleri görmüyordu, ama iman gözüyle öğrencilerden daha iyi görüyordu. İsa'yı doğru tanıyor muyum?

Dua: Rab, benim de g özlerimi aç ki, Seni daha doğru görebileyim!

 
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 683 - 686
Mujde.org