Zenginlik ve Sonsuz Yaşam

Luka 18:18 -30

18 ıleri gelenlerden biri İsa'ya, «ıyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?» diye sordu.

19 İsa ona, «Bana neden iyi diyorsun?» dedi. «ıyi olan tek biri var, O da Tanrı'dır.

20 O'nun buyruklarını biliyorsun: `Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, yalan yere tanıklık etme, annene babana saygı göster.'»

21 «Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum» dedi adam.

22 İsa bunu duyunca ona, «Hâlâ bir eksiğin var» dedi. «Neyin varsa hepsini sat, parasını yoksullara dağıt; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle.»

23 Adam bu sözleri duyunca çok üzüldü. Çünkü son derece zengindi.

24 Onun üzüntüsünü gören İsa, «Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliğine girmesi ne kadar güç!» dedi.

25 «Nitekim devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliğine girmesinden daha kolaydır.»

26 Bunu işitenler, «Öyleyse kim kurtulabilir?» dediler.

27 İsa, «ınsanlar için imkânsız olan, Tanrı için mümkündür» dedi.

28 Petrus, «Bak, biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik» dedi.

29 > 30 İsa onlara şöyle dedi: «Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği uğruna evini, karısını, kardeşlerini, anne babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunların kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.»

Zenginlik ve Sonsuz Yaşam

Bugün, Tanrı'nın Egemenliği'ne girmeyi kabul etmeyen, genç ve zengin bir ada mın öyküsüne tanık olacağız. Bu kişi Tanrı'dan çok, parayı seven biriydi. Daha önce de gördüğümüz gibi, paraya tapan kişi asla Tanrı'nın Egemenliği'ne giremeyecektir. Bugünkü ayetlerde bunu, İsa'nın ağzından bir kez daha duyacağız.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

18,19. ayetler: Bu ayetlerden İsa'nın iyi olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. İsa, orada bulunanların Kendi kimliği ile ilgili yanlış anlayışlarını düzeltmek amacıyla bu şekilde bir tepki veriyor. Zengin genç, İsa'nın tanrİsal yönünü hiçe sayıp, O'nu yalnızca iyi bir öğretmen olarak değerlendiriyordu. Bir insanın kurtuluşu, İsa'nın kimliğini nasıl kavramış olduğundan kaynaklanan imanına bağlıdır. İsa'nın kim olduğunu düşünüyorum? Acaba ben de O'nun yalnızca iyi bir öğretmen olduğunu mu düşünüyorum?

24-27. ayetler: Tanrı, lütfuyla insanın yüreğini değiştirerek, Kendi egemenliği ne girmesini sağlayandır. Kurtuluş, İsa'ya iman edip O'nu izleyenlere verilen bir armağandır. Zengin, yoksul hiçbir ayırım olmadan, kendi değersizliğini fark edip, Tanrı'nın lütfunu kabul eden herkes Tanrı'nın Egemenliği'ne girebilir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22,23. ayetler: Zengin adam sonsuz yaşamla ilgilendiği halde, servetine olan bağlılığı nedeniyle sonsuz yaşama kavuşamadı. Çünkü İsa, her şeyini satıp, yoksullara dağıttıktan sonra Kendisini izlemesini istemişti. Servetinden vaz geçmek onun için zor olduğundan, üzülerek uzaklaştı. şeytan bugün de para ve şöhretle bizi aldatmaya, Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Tanrı'nın isteğini geri çevirip paranın peşinden gidersek, O'nun egemenliğine giremeyeceğimizi unutmayalım.

29, 30. ayetler: Her şeyden önce Tanrı'yı sevmeliyim. İsa, varını yoğunu bı rakıp O'nu izleyenlere iki şey vaat ediyor. Birincisi, Tanrı'nın Egemenliği'ne ait büyük bir aile, ikincisi ise sonsuz yaşam. Bir çocuk gibi güçsüz ve küçük görünen Tanrı'nın Egemenliği'ni kabul etmek, yalnızca Tanrı tarafından bize sağlanan imanla mümkündür.

Dua: Paraya olan tutkumdan tamamen s ıyrılıp, tüm vaktimi ve enerjimi Tanrı 'nın Ege menliği 'ne adayacağım.

 
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 684 - 686
Mujde.org