Ferisi ve Vergi Görevlisi'nin Duası
Luka 18:9 -17

Ferisi ve vergi görevlisi

9 > 10 Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazıkişilere İsa şu benzetmeyi anlattı: «Biri Ferisi, öbürü vergi görevlisi iki kişi dua etmek üzere tapınağa çıkmış.

11 Ferisi ayakta dikilip kendi kendine şöyle dua etmiş: `Tanrım, diğer insanlar gibi soyguncu, hak yiyici ve zina edici olmadığım için, hatta şu vergi görevlisi gibi olmadığım için sana şükrederim.

12 Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum.'

13 «Vergi görevlisi ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor, ancak göğsünü döverek, `Tanrım, ben günahkâra merhamet et' diyormuş.

14 «Size şunu söyleyeyim, Ferisi'den çok, bu adam aklanmış olarak evine dönmüş. Çünkü kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir.»

İsa küçük çocukları kutsuyor

15 Bazıları bebekleri bile İsa'ya getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Bunu gören öğrenciler onları azarladılar.

16 Ama İsa çocukları yanına çağırarak, «Bırakın, çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın!» dedi. «Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir.

17 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliğini bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.»

Ferisi ve Vergi Görevlisi'nin Duası

Bugünkü metin dun hakkında önemli bir ders vermekle birlikle, kurtuluş hakkında da bizi aydınlatıyor Ayetlerde kibirli Ferisi ile alçakgönüllü vergi görevlisınin duaları kıyaslanıyor. Yalnızca Luka kitabında kaydedilen bu benzetmenin yorumu ve anahtarı 9. ayettir.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

15-17. ayetler: İsa, kendisine bir çocuk gibi sevinçle ve alçakgönüllülükle gelenleri kabul edendir. İsa bu konuyla, Tanrı Egemenliği'nin özelliklerini de vurgulamaktadır. ınsanlar çocukları güçsüz ve küçük gördükleri gibi, Tanrı'nın Egemenliği'ni de bu şekilde görür ve kabule değer görmezler. Bundan dolayıdır ki, Tanrı'nın Egemenliğı'ne giremeyeceklerdir. ımansız gözlerin, değersiz, gördükleri bu egemenlik uğruna, çok değer verdikleri dünyasal varlıklardan vazgeçmeleri kolay olmasa gerek.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11,12. ayetler: Ferisi duasında, kendi doğrululuğunu gerekçe gösterip, başkalarını hor görüyor ve Tanrı'nın lütfunu aramak yerine, kendi doğruluğunu O'na hatırlatan ukala bir tavır sergiliyordu. Duası; Tanrı'nın merhametini ve lütfunu arayan hiçbir söz içermiyordu. Ben hangi tavırla dua ediyorum?

13. ayet: Bu ayette vergi görevlisinin, kendisinin günahkâr bir insan olduğunu görüp, alçakgönüllülük ve açık yüreklilikle dua ettiğini görüyoruz. Bu kişi, Tanrı'nın merhametini bütün yüreğiyle aradığı için, aklanarak evine döndü. Ben de Tanrı'nın kurtarış lütfunu ve merhametini arayarak dua ediyor muyum?

9, 14. ayetler: Kendi doğruluğuna güvenen bu Ferisi, sonuçta Tanrı'nın önünde suçlu çıktı. O'nun önünde doğru olabilmek, insanın kendi çabasıyla değil, ancak O'nun merhametinden kaynaklanan lütufla mümkün olabilir. Tann'nın önünde kendimi alçaltırsam merhametine erişebilirim.

Dua: Tanrım, Senin lütfün ve merhametine sığınarak, kendimi alçaltıp dua edeceğim.
 
Daha Fazla İçerik...
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 685 - 686
Mujde.org