Zakkay'ı Değiştiren İsa

Luka 19:1 -10

1 İsa Eriha'ya girmiş kentin içinden geçiyordu.

2 Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı.

3 İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kİsa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu.

4 İsa'yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.

5 İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.»

6 Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti.

7 Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler.

8 Zakay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.»

9 İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da ıbrahim'in bir oğludur.

10 Nitekim ınsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

Zakkay'ı Değiştiren İsa

19. bölümde, İsa'nın Yeruşalim'e olan yolculuğunun tamamlandığını ve buradaki hizmetine başladığını görüyoruz. Ayetlerde, İsa'nın Eriha'da yasayan vergi görevlisi Zakkay'a giderek, ona gerçek kurtuluşu ilan ettiği görülüyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

5. ayet: İsa, insanlar tarafından günahkâr olduğu gerekçesiyle dışlanmış olan Zakkay'a kurtuluş sağladı. ınsanlar Zakkay'dan nefret ediyor ve onu günahkâr olarak tanıyorlardı (7). Ama Zakkay küçük bir çocuk gibi İsa'yı merakla bekliyordu. İsa Zakkay'in umutlarını ve düşüncelerini aşarak ona yaklaştı. İsa'nın onun evinde kalmasının nedeni yalnızca barınmak değildi. Bu, aynı zamanda onu Tann'nın çocuğu olarak kabul etmesi anlamına geliyordu.

9, 10. ayetler: İsa kaybolanları arayıp bulmaya geldi ve "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu" sözleriyle kurtarışını ilan etti. ınsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için gelmiştir. İsa'nın vergi görevlisi Zakkay'in günahlarını bağışlamasıyla, hastalara şifa vermesi, içerik bakımından aynı anlamı taşır. Tanrı'nın Egemenliği'nin kuruluşu geniş anlamda hem kişiliğin hem de bedenin şifa bulması anlamına gelir. Rab'bin Zakkay'ı ziyaret ettiği gibi,| kiliselerde kaybolanları ziyaret ederek kurtuluşlarına yardımcı olmalıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Sekizinci bölümdeki zengin gencin aksine, Zakkay küçük bir çocuk gibi Tanrı'nın Egemenliği'ni sevinçle kabul etti. Tanrı'nın Egemenliğini yalnızca küçük bir çocuk gibi kabul edenler kurtuluşa kavuşabilirler.

8. ayet: Rab'bin sağladığı kurtuluş, Zakkay'ın hayatını her yönden değiştirir. Zakkay o kadar etkilenmişti ki, servetinin yarısını yoksullara vereceğini söyledi. Zakkay'ın iç dünyasında Tann'nın Egemenliği'nin şifa veren gücü kendini göstermişti. Kurtuluş, mutlaka kişinin somut bir şekilde değişmesini sağlar.

Dua: Rabbim, kurtuluşun gerçek anlamını öğrenmek ve paranın kölesi olmaktan kurtulmak istiyorum.

 
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 682 - 686
Mujde.org