Yetkin Sevgi Korkuyu Siler Atar

I.Yuhanna 4:13-21

4:13  Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi Ruhu'ndan vermiş olmasından anlıyoruz.
4:14  Baba'nın Oğlu'nu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdiğini gördük, şimdi buna tanıklık ediyoruz.
4:15  Kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu açıkça kabul ederse, Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar.
4:16  Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.
4:17  Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.
4:18  Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.
4:19  Bizse seviyoruz, çünkü önce O bizi sevdi.
4:20  "Tanrı'yı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.
4:21  "Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

13: Tanrı, İsa'ya iman edenlere Kendi Ruhu'nu verir. Bu nedenle İsa imanlısı Kutsal Ruh'un aracılığıyla Tanrı'da yaşarsa, Tanrı'nın da onda yaşaması (Yu. 14:20; 15:7) mümkündür. Bugün içimde yaşayan Kutsal Ruh'un desteğiyle Tanrı'nın çocuğu olarak bana tanınan samimi ilişkinin ayrıcalığını tatmak için neler yapabilirim?

14-16: Tanrı, Kutsal Ruh'un aracılığıyla iman edenlerin gördüklerine tanıklık ettirir. Bu nedenle elçiler İsa'nın dünyayı kurtarmak için gelen Mesih olduğuna tanıklık etti. İnanlılar da İsa Mesih'e olan imanlarını toplulukta açıkça ikrar edebildi. İçimde yaşayan Kutsal Ruh bugün imanımı nasıl göstermem gerektiği konusunda beni derin düşündürsün.

17-19: Mesih, kendi canını feda eden sevgisiyle çekmemiz gereken cezayı kaldırdı. Bu nedenle O'nun sevgisini anlayıp iman eden, Mesih'in sevgisine benzer yaşayacak ve sevgisinin gücüyle yargı gününe hazır olacak. Şimdi başkalannı sevebiliyorsam, bu 'önce' O'nun sevgisini tattığım içindir. Gerçekten sevmeyi öğrenirsem, tüm korku da benden kaçıp gidecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20,21: Topluluğumdaki kardeşlere duyduğum sevgi, Tanrı'ya olan sevgimi de gösterir. O dönemdeki sahte öğretmenler Tanrı'yı sevdiğini iddia ettikleri halde, gerçekle paydaşları olmayan ve kardeşlerini sevmeyen kişilerdi. Kendisiyle aynı ruhta olan kardeşinden nefret edip ihtiyacını bildiği halde onu görmezlikten gelen kişinin imanı boştur. Bugün sevgimi eylemle kime gösterebilirim?

 
Mujde.org