Sevginin Temeli Olan İman

I.Yuhanna 5:1-12

5:1  İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Baba'yı seven O'ndan doğmuş olanı da sever.
5:2  Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle, Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız.
5:3  Tanrı'yı sevmek O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir.
5:4  Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.
5:5  İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?
5:6  Suyla ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden Ruh'tur. Çünkü Ruh gerçektir.
5:7,8  Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir.
5:9  İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz, oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu, Tanrı'nın tanıklığıdır, kendi Oğlu'yla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır.
5:10  Tanrı'nın Oğlu'na inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa O'nu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın Oğlu'yla ilgili tanıklığına inanmamıştır.
5:11  Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O'nun Oğlu'ndadır.
5:12  Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

6-10: Tanrı, Oğlu'na kendisi tanıklık ediyor. Kutsal Ruh, İsa'nın su ve kanla geldiğine tanıklık ederek Tanrı'nın tanıklığının doğru olduğunu vurgular. Su ve kan Mesih'in vaftiz olmasıyla çarmıhtaki ölümünü anlatır. İsa'nın yalnızca insan olarak öldüğünü öne sürenlere karşı elçi Yuhanna, O'nun Tanrı'nın Oğlu olarak kendini çarmıhta kurban ettiğini vurgulamaktadır. Ya-sa'ya göre iki ya da üç tanık yeterken (Yas. 19:15), ulu Tanrı'nın bu üç tanıklığı daha geçerlidir. Bu harika müjdeyi nasıl bir istekle insanlara duyuyorum?

11,12: İsa, iman edenlere kendisinde olan yaşamı verir. Sonsuz yaşam kendi çabamızın sonucu değil, Tanrı'nın Mesih'e iman edenlere verdiği armağandır. Bu armağanı büyük sevinçle karşılıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1: İmanlılar bir aile olduklan için birbirini sevmelidir. İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna iman eden herkes, Tanrı'nın çocukları olan başka kardeşlerini de sever. Topluluktaki kardeşleri kan kardeşim gibi seviyor muyum?

2,3: Tanrı'yı sevmekle kardeşleri sevmek birbirinden aynlmaz. Çünkü kardeş sevgisi Tanrı'ya olan sevgiyi yansıtır. Hem kardeşini sevmek Tanrı'nın buyruğa uymak anlamına gelir. Bugünlerde sürekli bahsedilen sevgi çağn-sına ne şekilde itaat ediyorum?

4,5: Tanrı'dan doğmuş olanlar dünyaya karşı zafer kazanır. Ruhsal savaşımda İsa'nın kim olduğunu ve O'ndaki gücün zafere götürecek kadar büyük olduğunu gerçekten biliyor muyum?

 
Mujde.org