Sonsuz Yaşama Sahibiz

I.Yuhanna 5:13-21

5:13  Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım.
5:14  Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.
5:15  Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.
5:16  Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler içingeçerlidir. Ölümcül günah da vardır, bunun için dua etsin demiyorum.
5:17  Her kötülük günahtır, ama ölümcül olmayan günah da vardır.
5:18  Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan* ona dokunamaz.
5:19  Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir.
5:20  Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.
5:21  Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. çocuklarına selamlar! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14,15: Tanrı, isteğine uygun dua edeni işitir. Mesih'in yaşamına sahip olan Tanrı çocuklarının ilgisi O'nun buyruğuna itaat etmekte olur ve dua konuları da Baba Tanrı'nın isteğiyle aynı olmalı. Böylelikle duaları mutlaka gerçekleşir.

16,17: Tanrı, günah işleyenler için dua etmemizi ister. Özelikle ruhsal savaşta imanlı kardeşler günaha düştüklerinde Tanrı bizlerin uyanık kalıp onlar için dua etmemizi ister. Rab'den uzaklaşan kardeşler var mı? Bugün kimin için dua ederek ona destekte bulunabilirim?

18: Tanrı, kendi çocuklanm kötü olandan korur. İblis'in ayartmasından galip çıkan Mesih aracılığıyla kötü olanın dokunmasından korunurum. Günahın beni ayartmaması için Rab'bin ismiyle kendimi silahlandırmalıyım.

19-20: Mesih'in gelmesiyle, Tanrı O'nu tanımamız için bize anlayış vermiştir. Bu anlayış gücü bana Tanrı'yı tanıtır, O'nunla kişisel ilişki kurdurur ve O'nda yaşamamı sağlar. O, bendeki taştan yüreği kaldırır, eksiksiz bilgiye erişmem için yumuşak bir yürek verir. Kendisini anlamama ve iman etmeme yardım eden Tanrı'ya sonsuza dek hamtlar sunarım (Hez. 11:19).

Bana hangi öğütler verilmektedir?


13: Mesih Karşıtı öğretişiyle ayartılmamanın tek yolu içimizde olan kurtuluş bereketini doğru anlamaktan geçer. Elçi Yuhanna, Tanrı'nın Oğlu'nun adına iman edenlerin sonsuz yaşama sahip olduğunu bilmeleri için bu mektubu yazdı. Ne kadar zor durumda olsam da beni Tanrı'nın Egemenliği'nde yaşamanın sevincinden kimse alıkoyamaz!

21: Kutsal Ruh'un yardımıyla yepyeni yüreğe sahip olan Tanrı'nın çocukla-n, hayatlarını her türlü puttan korumalıdır (Hez. 11:19-21). Tanrı'ya adanan yüreğimi çalabilecek her şeyden nasıl koruyorum?

 
Mujde.org