Yeruşalim'deki Tapınağı Yeniden Yapın

Ezra 1:1-11
1:1  Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:
1:2  "Pers Kralı Koreş şöyle diyor: `Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'nde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.
1:3  Aranızda O'nun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim Kenti'ne gidip İsrail'in Tanrısı RAB'bin, Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'nı yeniden yapsınlar.
1:4  Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'na gönülden sunular sunsun.'"
1:5  Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler*, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.
1:6  Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler.
1:7,8  Pers Kralı Koreş de Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki RAB'bin Tapınağı'ndan alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredat'a getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi.
1:9  Sayım sonucu şuydu: 30 altın leğen, 1 000 gümüş leğen, 29 tas,
1:10  30 altın tas ve birbirinin benzeri 410 gümüş tas, 1 000 parça değişik kap.
1:11  Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5 400 parçaydı. Sürgünler Babil'den Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: Tanrı, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü (Yer.25:ll,12; 29:10) yerine getirmek üzere Pers Kralı Koreş'i harekete geçirir. Tanrı kralları ve ulusları harekete geçirip isteğini yerine getirir. Henüz gerçekleşmediği için O'nun sözünü göz ardı ediyor muyum? Zamanı geldiğinde her şeyi sözüne göre tasarlayıp yerine getiren Rab'be güvenıneliyim.

4-6: Tanrı, Pers halkının gönülden armağan getirmelerini sağlayarak İsrailliler'i destekler. Pers halkı, tıpkı Mısır'dan çıkarken Mısırlılar'ın İsrailli- ler'e davrandığı gibi davranır (Çık.l2:35-36). Tanrı uzun zamandır umutsuz ve çaresiz durumda olan İsrail halkına lütfederek hiç ummadıkları beklemedik kişileri harekete geçirir. Rab'bin harika planlarını iyi anlayıp üzerinde düşünıneliyim.

7-11: Tanrı, tapınağından alınınış eşyaların tekrar yerine konulmasını sağlar. Böylece İsrailliler'in günahları yüzünden kaybettikleri tapınaktaki kaplan geri alarak gücünü gösterir. Ben de istemeyerek günah işlediğimde, Tanrı lütfü sayesinde her şeyi düzeltir. Hayatlarımızda maddi ve manevi (ruhsal) eksikliklerimiz olabilir, her şeye rağmen zafer kazanan Rab'be bakalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3: Koreş, Tanrı'ya itaat ederek harekete geçer. Ben de Rab'bin sözünü dinleyip harekete geçmeye, yani itaat etmeye hazır olmalıyım!

5: Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes Yeruşalim'e gitmek için hazırlıklara başlar. Rab'bin kilisesi için ne tür hazırlıklar yapıyorum? Ben de topluluğumda Rab'bin yapmamı istediği işler için harekete geçmeliyim.

6: Tanrı, kendi halkı olmayan Pers halkının tapınağı yeniden yapmak için gönülden destek vermelerini sağlar. Ben de benimle hiçbir ilişkisi olmayan Rab'bin işçilerine nasıl destek verebilirim diye düşünıneliyim.

 
Mujde.org