Tapınağın Temelini Atmadan Önce

Ezra 3:1-13

3:1  İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay* Yeruşalim'de tek vücut halinde toplandılar.
3:2  Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu Zerubbabil'le kardeşleri İsrail'in Tanrısı'nın sunağını yeniden kurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca, sunağın üzerinde yakmalık sunular* sunmaktı.
3:3  Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın, sunağı eski temeli üzerine yeniden kurdular. Üzerinde RAB'be sabah, akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular.
3:4  Sonra yazılanlara uygun biçimde Çardak Bayramı'nı* kutladılar. Kural uyarınca, her gün için belirlenen sayıya göre, yakmalık sunuları sundular.
3:5  Bundan sonra da günlük yakmalık sunuyu, Yeni Ay sunularını, RAB'bin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını ve RAB'be gönülden verilen sunuları sundular.
3:6  RAB'bin Tapınağı'nın temeli henüz atılmadığı halde, yedinci ayın birinci günü RAB'be yakmalık sunular sunmaya başladılar.
3:7  İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıca sedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek Yafa'ya getirmeleri için Saydalılar'a ve Surlular'a yiyecek, içecek, zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers Kralı Koreş izin vermişti.
3:8  Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na vardıktan sonra, ikinci yılın ikinci ayında* Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kâhinler, Levililer ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. RAB'bin Tapınağı'nın yapımını denetlemek için yirmi ve daha yukarı yaştaki Levililer'i görevlendirdiler.
3:9  Levililer'den Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunları Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler.
3:10  Yapıcılar RAB'bin Tapınağı'nın temelini atınca, İsrail Kralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler RAB'bi övmek için tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla, Levili Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar.
3:11  RAB'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular: "RAB iyidir; İsrail'e sevgisi sonsuzdur." RAB'bin Tapınağı'nın temeli atıldığı için herkes yüksek sesle RAB'bi övmeye başladı.
3:12  Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levili ve boy başı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı.
3:13  Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu.


Bana hangi öğütler verilmektedir?


1-4: İsrailliler tapınağı inşa etmeden önce Rab'bin sunağını kurup Kutsal Yasa uyarınca sunu sunarlar. Aslında Tanrı'ya tapınmak için tapınak yapılacaktı, ama onlar temel atılmadan önce Rab'be tapınırlar. Yapacağım işler ne kadar önemli olursa olsun, başlamadan önce Rab'bin önünde durmalı-yım. Rab yaptığım işlerden çok benimle kişisel ilişki kurmak ister. Bunu çok iyi anlayan halk birlik içinde Rab'be tapar. Topluluğumda herhangi bir işe başlamadan önce tapınmaya istekle katılıyor muyum?

5-6: Rab'bin Tapınağı'nın temeli henüz atılmadığı halde halk her gün yakmalık sunu, Yeni Ay sunuları ve bütün kutsal bayramların sunularını gönülden sundu. Belirli bayramlar dâhil olmak üzere her gün Rab'bin önünde durdular. Pazar günü toplantısı dâhil, her gün, her sabah Tanrı'yla buluşmak için O'nun sözünü dinleyip dua ediyor muyum? Kardeşlerle birlikte olan tapınmayı ya da kişisel tapınmayı hayatımın temeli olarak görüyor muyum? Buna ne kadar özen gösteriyorum?

7-9: İsrailliler tapınağın inşa edilmesini sağlayan Rab'be şükrederek yapıl-ması gereken bütün hazırlıkları dikkatle yaparlar: Çalışanlara para öder, ih-tiyaçlarını karşılar ve yapının denetlenmesini sağlarlar. Rab'bin işini yaparken ne kadar sorumluluk alarak işi denetliyorum? Yapılanları, işi, çalışanları ne kadar iyi organize ediyorum? İş yerinde, evde ve kilisede çalışırken Rab'be umut bağlayarak yapmam gereken işi yapıyor muyum?

10-13: Rab'bin Tapınağı'nın temeli atılınca halkın sevinç çığlıklanyla eski tapınağın görkemini hatırlayan yaşlıların ağlama sesi birbirine girer. Yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak. Bir gün Rab'bin her şeyi tamamen yenileyeceğine iman ederek bulunduğum durum içinde şükretmeliyim. Aynı zamanda yaşadığım hayal kırıklıklanyla diğer kardeşlerin teşvikini kırmamak için de dikkat etmeliyim!

 
Mujde.org