Yapımın Yeniden Başlaması

Ezra 5:1-17

5:1  O sırada Peygamber Hagay ile İddo oğlu Peygamber Zekeriya, Yahuda ve Yeruşalim'deki Yahudiler'e İsrail Tanrısı'nın adıyla peygamberlikte bulundular.
5:2  Bunun üzerine Şealtiel oğlu Zerubbabil ile Yosadak oğlu Yeşu Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nı yeniden kurmaya giriştiler. Tanrı'nın peygamberleri de onlarla birlikteydi ve onlara yardım ediyordu.
5:3  Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları onlara gidip, "Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?" diye sordular.
5:4  Yapıyı kuranların adlarını da sordular.
5:5  Ama Tanrıları Yahudi ileri gelenlerini koruyordu. Bu yüzden, Darius'a bir haber gönderilip ondan yazılı bir yanıt alınıncaya dek Yahudiler durdurulmadı.
5:6  Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin valisi Tattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oradaki görevlilerin Kral Darius'a gönderdikleri mektubun örneği aşağıdadır.
5:7  Gönderdikleri belge şöyleydi: "Kral Darius'a candan selamlar.
5:8  Yahuda İli'ne, yüce Tanrı'nın Tapınağı'na gittiğimizi krala bildiririz. Tapınağı büyük taşlarla kuruyor, duvarlarına kirişler yerleştiriyorlar. Tapınağın yapımında canla başla çalışılıyor ve yapım işi başarıyla ilerliyor.
5:9  "Halkın ileri gelenlerine, `Bu tapınağı yeniden kurmak ve yapımını tamamlamak için size kim yetki verdi?' diye sorduk.
5:10  Bilgine sunmak üzere önderlerinin kim olduklarını sana yazabilmek için adlarını da sorduk.
5:11  "İşte bize verdikleri yanıt: "`Biz yerin ve göğün Tanrısı'nın kullarıyız. Uzun yıllar önce İsrail'in büyük bir kralının kurup yapımını tamamladığı tapınağı yeniden kuruyoruz.
5:12  Ama atalarımız Göklerin Tanrısı'nı öfkelendirdi. Bu yüzden Tanrı onları Babil Kralı Kildani* Nebukadnessar'ın eline teslim etti. Nebukadnessar tapınağı yıktı, halkı da Babil'e sürdü.
5:13  Ama Babil Kralı Koreş, krallığının birinci yılında Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden yapılması için buyruk verdi.
5:14  Ayrıca Nebukadnessar'ın Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'deki tapınağa götürdüğü altın ve gümüş kapları da oradan çıkararak vali atadığı Şeşbassar adlı kişiye verdi.
5:15  Koreş ona, Bu kapları al, gidip Yeruşalim'deki tapınağa yerleştir dedi, Tanrı'nın Tapınağı eski yerinde yeniden kur.
5:16  Böylece Şeşbassar gelip Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın temelini attı. O günden bu yana yapım işleri sürmekte, ama daha bitmedi.'
5:17  "Kral uygun görüyorsa, Babil Sarayı'ndaki arşivde bir araştırma yapılsın. Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın yeniden kurulması için Kral Koreş'in bir buyruk verip vermediği saptansın. Sonra kral bu konuya ilişkin kararını bize bildirsin."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2: Tanrı hayal kırıklığına uğrayan halka kulunu göndererek umut verir. Tanrı'nın sözünü ileten Hagay ila Zekeriya'nın peygamberliği aracılığıyla Tanrı, halkıyla ilgilendiğini gösterir. Zerubbabil'le Yeşu, peygamberlerin sözünden teşvik alıp Tapınağın yapımına devam eder. İyi işler yaparken hayal kırıklığına uğrayıp güçsüz kaldığımda, Tanrı'nın gönderdiği kişilerin sözlerine kulak vermeliyim.

3-5: Tanrı, engellerle yüzleşen halkıyla ilgilenip başlayan işinin bitirilmesini sağlar. Vali Tattenay'm, İsrail halkının tapınağı yapmasını durdurmaması ve taraf tutmaması, Tanrı'nın lütfunu gösterir. Durumlar kötüye gittiğinde ve kimse beni teşvik etmediğinde Tanrı'nın gözünün üzerimde olduğuna inanıyor muyum? Tanrı, başlamamı sağladığı işini tamamlayınca dek yar-dım eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6-17: Tapınağın yapımını engelleyen bazı kişiler bir açıdan mantıklı sebep-lerle yaklaşmışlardır. Tattenay ile Şetar-Bozenay Tapınağın yapımının kimin izniyle yapıldığını öğrenene kadar yapımı durdurur. Bu kişiler görevlerini yerine getirmek için krala mektup göndererek durumu öğrenınek isterler. Durumu öğrendikten sonra tapınağın yapımının devam etmesine izin verirler. Bu tür engeller, İsrail halkının kendisini incelemesi için bir fırsat olur. Herhangi bir engelle yüzleştiğim zaman nasıl direniyorum? Rab'bin bu duruma izin verdiğini anlıyor muyum? Bu durumun kendimi incelemek için bir fırsat olduğunu düşünüyor muyum?

11-16: Halkın önderleri günahları nedeniyle sürgüne gittiklerini ve Tanrın'nın yargısına uğradıklarını açıkça söylerler. Önderler bu kutsal topraklarda neden kovalandıklarını ve Rab'bin Tapınağı'nın neden yıkıldığını çok iyi anlarlar. Şimdi tapınağın yeniden yapılmasını gerçekten arzu ederler. Çünkü Tanrı onlarla olmadığında İsrailliler sıkıntı ve acı içindedirler. Son günlerde hangi konularda zorluk çekiyorum? Çektiğim sıkıntılar Rab'be dönınek için bir fırsat olabilir mi?

 
Mujde.org