Kral Darius'un Buyruğu

Ezra 6:1-12

6:1  Kral Darius'un buyruğu uyarınca, Babil'de kayıtların saklandığı odada araştırma yapıldı.
6:2  Medya İli'ndeki Ahmeta Kalesi'nde bir tomar bulundu. Tomarın içinde şunlar yazılıydı:
6:3,4  "Kral Koreş, krallığının birinci yılında, Tanrı'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na ilişkin şöyle buyruk verdi: `Kurban kesmek üzere bu tapınağın yeniden kurulması için temel atılsın. Üç sıra büyük taş, bir sıra kiriş döşensin. Yüksekliği ve genişliği altmışar arşın olsun. Giderler saraydan karşılansın.
6:5  Nebukadnessar'ın Yeruşalim'deki Tanrı'nın Tapınağı'ndan çıkarıp Babil'e getirdiği altın ve gümüş kaplar da geri verilsin. Yeruşalim'deki tapınakta özel yerlerine götürülsün. Hepsi Tanrı'nın Tapınağı'na konsun.'"
6:6  "Onun için siz, Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay, çalışma arkadaşları ve oranın görevlileri, tapınaktan uzak durun!
6:7  Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işlerine karışmayın. Bırakın, Yahudiler'in valisiyle ileri gelenleri Tanrı'nın Tapınağı'nı eski yerinde yeniden kursunlar.
6:8  Ayrıca Tanrı'nın Tapınağı'nın yeniden kurulması için Yahudi ileri gelenlerine neler yapmanız gerektiğini de size buyuruyorum: Bu adamların bütün giderleri kralın hazinesinden, Fırat'ın batı yakasındaki bölgeden toplanan vergilerden ödensin. Öyle ki, yapım işleri aksamasın.
6:9  Yeruşalim'deki kâhinlerin bütün gereksinimlerini hiç aksatmadan her gün vereceksiniz: Göklerin Tanrısı'na sunulacak yakmalık sunular* için genç boğalar, koçlar, kuzular ve buğday, tuz, şarap, zeytinyağı.
6:10  Öyle ki, Göklerin Tanrısı'nı hoşnut eden sunular sunsunlar, ben ve oğullarım sağ kalalım diye dua etsinler.
6:11  Bundan başka buyuruyorum ki, bu kararı değiştirenin evinden bir kiriş çıkarılacak ve o kişi kirişin üzerine asılacak. Evi de bu suçtan ötürü çöplüğe çevrilecek.
6:12  Yeruşalim'i adına konut seçen Tanrı, bu kararı değiştirmeye, oradaki Tanrı Tapınağı'nı yıkmaya kalkışan her kralı ve ulusu yok etsin. Ben Darius böyle buyurdum. Buyruğum özenle yerine getirilsin."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-5: Tanrı, Darius'un kayıtları arasında Koreş'in buyruğunun bulunup olumlu bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Tapınağın yapımı uzun süredir durdurulmuş olmasına ve yardım edecek kimse kalmamasına rağmen Tanrı bir şekilde işini sürdürür. Engel ve zorluklarla karşılaştığımda Tanrı'ya güvenıneye devam ediyor muyum?

6-12: Tanrı verdiği sözünü yenileyip tamamlanınasını sağlar. Bazı kişiler tapınağın yapımına karşı gelir, fakat Tanrı Kral Darius'u harekete geçirip işin devam edilmesini sağlar. Darius izin vermekle kalmaz, aynı zamanda gereken bütün yardımı da yapar. Tanrı kendisine güvenen kişiler için bu tür harika işler yapar. Tüm engelleri yok edip ilerlememi sağlayan Rab'bin eline hayatımı teslim etmek istiyor muyum? Hayatımdaki tüm olumsuzlukları değiştirecek güce sahip olan Rab'be dua etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-5: Darius valinin yazısını aldıktan sonra Koreş'in buyruğunu bulur ve yerine getirilmesini sağlar. Kendisiyle alakalı olmadığı halde taraf tutmadan önceki kralın kararını uygular. İş yerinde ve topluluğumda bir önceki yetkili kişinin kararını önemsiyor muyum? Benimle alakalı olmayan işleri taraf tutmadan adaletle yapıyor muyum?

9,10: Darius Tapınağın yapım: için armağanlar vererek kendisi ve oğullan için dua edilmesini ister. Çevremde henüz Rab'bi tanımadıkları halde Darius gibi olumlu bir tavırla yaklaşan kişiler var mı? Onlann Rab'bi tanı-ması için dua etmeliyim.

11,12: Bir ülkeyi yöneten kralın buyruğuna karşı gelenlerin çocukları bile mahvolur. O zaman tüm evreni yöneten Tanrı'nın buyruğunu hafife alan kişilerin durumu nasıl olacaktır? Son günlerde Rab'bin buyruğuna hemen itaat ediyor muyum?

 
Mujde.org