Kral Artahşasta'nın Mektubu

Ezra 7:11-28

7:11  Kral Artahşasta'nın RAB'bin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezra'ya verdiği mektubun bir örneği şudur:
7:12  "Kralların Kralı Artahşasta'dan Gökler Tanrısı'nın Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'ya selamlar!
7:13  "Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kâhinlerden ve Levililer'den Yeruşalim'e gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum.
7:14  Elindeki Tanrın'ın Yasası'nın uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yeruşalim'de araştırma yapman için, ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik.
7:15  Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'in Tanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.
7:16  Babil İli'nden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü, halkın ve kâhinlerin Tanrıları'nın Yeruşalim'deki Tapınağı'na gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin.
7:17  "Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları* ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrın'ın Yeruşalim'deki Tapınağı'nın sunağı üzerinde sunacaksın.
7:18  Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınız'ın isteği uyarınca dilediğiniz gibi kullanın.
7:19  Tanrın'ın Tapınağı'nın hizmetinde kullanılmak üzere sana verilen kapların hepsini Yeruşalim'in Tanrısı'na sun.
7:20  Tanrın'ın Tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa, giderleri kralın hazinesinden karşılarsın.
7:21  "Ben, Kral Artahşasta, Fırat'ın batı yakasındaki bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum: Gökler Tanrısı'nın Yasası'nın bilgini Kâhin Ezra'nın sizden her istediğini özenle yerine getirin.
7:22  Kendisine gerektiğinde yüz talanta*fj* kadar gümüş, yüz kor buğday, yüz bat şarap, yüz bat zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlayın.
7:23  Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa, özenle yerine getirin. Öyle ki, bana ve oğullarıma öfkelenmesin.
7:24  Şunu da bilesiniz ki, kâhinlerden, Levililer'den, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden, Tanrı'nın Tapınağı'nın öbür hizmetkârlarından vergi almaya yetkiniz yoktur.
7:25  "Sana gelince, Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan bütün halka, Tanrın'ın yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz.
7:26  Tanrın'ın Yasası'na ve kralın buyruklarına uymayanlar ya ölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak, ya da hapsedilerek cezalandırılsın."
7:27  Atalarımızın Tanrısı RAB'be övgüler olsun! Kralın yüreğine Yeruşalim'deki tapınağını onurlandırma isteğini koydu.
7:28  Kralın, danışmanlarının, güçlü komutanlarının bana iyi davranmalarını sağladı. Tanrım RAB'bin eli üzerimde olduğundan yüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıp benimle Yeruşalim'e dönmelerini sağladım.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm ayetler: Tanrı, ulusların kralları tarafından övülendir. Artahşasta Tanrı'nın sadece İsrailliler'in Tanrısı değil, 'Gökler Tanrısı' olduğunu ilan eder. Tanrı, Koreş ile Darius'u harekete geçirip tapınağın yapılmasını sağlar. Artahşasta'yı harekete geçirip tapınağın yapım işlerine yardım etmesini sağlar. Gökler Tanrısı'nın diğer uluslann krallannın yüreğine koyduğu fikir ne kadar harikadır! Onlann yüreklerine Tanrı'nın Tapınağı'nı onurlandırma isteği koyar. Kralları harekete geçirip halkına yardım eden Tanrı, bugün de gerekli kişileri harekete geçirip bana yardım eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Tüm ayetler: Kral Artahşasta, Ezra'nın incelediklerinin Tanrı'nın Yasası olduğunu ve onun öğrettiklerinin Tanrı'nın sözü olduğunu bilir. Bu yüzden Ezra'ya yardım etmediği takdirde Tanrı tarafından cezalandırılacağını düşünür. Her gün üzerinde derin derin düşündüğüm Rab'bin sözü hakkında etrafımdaki kişiler neler düşünüyorlar? Benim Rab'bin sözüne özen gösterdiğimi anlıyorlar mı?

21-24: Kral Artahşasta Ezra'nın her isteğinin özenle yerine getirilmesini sağlar. Bunun dışında Tanrı'nın Tapınağı'nda hizmet edenlere vergi konu-sunda ayrıcalık tanır. Ezra aracılığıyla biraz da olsa Tanrı'yı tanıyan Ar-tahşasta'nın yaptıklarından neler öğreniyorum? Her gün O'nun huzurunda durup sözünü dinlediğime göre, Artahşasta'dan daha fazlasını yapmalıyım! Gayretle ve özenle Rab'bin sözünü yerine getirmeye çalışıyor muyum?

25-26: Halkın huzur içinde yaşaması için Tanrı'nın Yasası'nı iyi bilen ve O'nun bilgeliğiyle yönetebilen önderler olmalıdır. Ülkemdeki ve kilisem- deki önderlerin Rab'bin Yasası'nı bilip doğruyu yapabilmeleri için dua ediyor muyum? Ben de Ezra gibi topluluğumda Rab'bin sözünü öğretmeye özen göstermek için çalışmalıyım.

 
Mujde.org