Yabancı Eşlerden Ayrılın

Ezra 10:1-15

zr 10:1  Ağlayarak kendini Tanrı'nın Tapınağı'nın önünde yere atan Ezra dua edip günahlarını açıkladı. Bu arada erkek, kadın, çocuk, İsrailliler'den çok büyük bir topluluk Ezra'nın çevresine toplandı. Onlar da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
10:2  Elamoğulları'ndan Yehiel oğlu Şekanya, Ezra'ya şöyle dedi: "Çevremizdeki halklardan yabancı karılar aldığımız için Tanrımız'a ihanet ettik. Buna karşın İsrail için hâlâ umut var.
10:3  Senin ve Tanrımız'ın buyrukları karşısında titreyenlerin öğütleri uyarınca, bütün yabancı kadınları ve çocuklarını uzaklaştırmak için Tanrımız'la şimdi bir antlaşma yapalım. Bu antlaşma yasaya uygun olsun.
10:4  Haydi kalk! Sorumluluk senin üzerinde. Biz seni destekleyeceğiz. Güçlü ol ve gerekeni yap!"
10:5  Bunun üzerine yerden kalkan Ezra önde gelen Levili kâhinlere ve öbür İsrailliler'e söyleneni yapmaları için ant içirdi. Hepsi ant içti.
10:6  Sonra Ezra Tanrı'nın Tapınağı'nın önünden ayrılıp Elyaşiv oğlu Yehohanan'ın odasına gitti. Orada gecelerken ne yemek yedi, ne su içti. Sürgünden dönenler Tanrı'ya bağlı kalmadığı için yas tutuyordu.
10:7  Sürgünden dönenlerin hepsinin Yeruşalim'de toplanması için Yahuda ve Yeruşalim'de bir duyuru yapıldı:
10:8  Halkın önderlerinin ve ileri gelenlerinin kararı uyarınca, üç gün içinde gelmeyenin bütün malına el konulacak, kendisi de sürgünden dönenler topluluğundan atılacaktı.
10:9  Bütün Yahudalı ve Benyaminli erkekler üç gün içinde Yeruşalim'de toplandılar. Dokuzuncu ayın* yirminci günü hepsi Tanrı'nın Tapınağı'nın önündeki alandaydı. Hem durumun öneminden, hem de yağmurdan ötürü herkes titriyordu.
10:10  Kâhin Ezra kalkıp, "Siz Tanrı'ya ihanet ettiniz" dedi, "Yabancı kadınlarla evlendiniz. İsrail'in suçuna suç kattınız.
10:11  Şimdi atalarınızın Tanrısı RAB'be suçunuzu açıklayın. O'nun istediğini yapın. Çevredeki halklardan ve yabancı karılardan ayrılın."
10:12  Topluluk yüksek sesle şöyle karşılık verdi: "Bütün söylediklerini yapacağız.
10:13  Yalnız kalabalık çok, üstelik hava da yağmurlu. Dışarda duracak gücümüz kalmadı. Hem bu bir iki günde çözülecek iş değil. Çünkü bu konuda çok günah işledik.
10:14  Bütün topluluk adına önderlerimiz bu konuyla ilgilensin. Sonra kentlerimizde yabancı kadınla evli olan herkes saptanan bir zamanda kentin ileri gelenleri ve yargıçlarıyla birlikte gelsin. Yeter ki, Tanrımız'ın bu konudaki kızgın öfkesi üzerimizden kalksın."
10:15  Ancak, Asahel oğlu Yonatan, Tikva oğlu Yahzeya ve onları destekleyen Meşullam ile Levili Şabbetay buna karşı çıktılar.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1: İsrail halkı, Tanrı'nın önünde günahlarını açıklayarak ağlayan Ezra'dan etkilenir. Çocuklar da dâhil olmak üzerce çok büyük bir topluluk Ezra'yla birlikte tövbe eder. Ben de bir önder olarak topluluğumu Rab'bin yolunda yürüme konusunda etkiliyor muyum? Ya da topluluğun bir üyesiysem, önderlerle birlikte tövbe ediyor muyum?

2-4: Şekanya İsrail halkının günahını itiraf eder. Rab'be karşı yapılan bu ihanetin düzeltilmesi gerektiğini söyler. Tanrı'nın sözüne itaat edip yapıl-ması gerekeni yapacağım söyleyen Şekanya, üzüntü içinde olan Ezra'ya destek olur. Hâlâ bir umudun olduğunu söyleyerek teselli edip destek ver-mem gereken kişiler kimlerdir?

5,6: Ezra halka, Rab'be itaat etmesi için ant içirdikten sonra, tekrar oruç tutup dua etmeye devam eder. Çünkü halkın işlediği ciddi günahlar yüzünden derin bir acı çekmektedir. Ben de başkaları için bu kadar derin sevgiyle dua ediyor muyum?

7-17: İsrail halkı aldıkları yabancı eşlerden ayrılıp Ezra'nın sözüne itaat edeceklerini söylerler. Ezra bu konuyu önderlerin halletmesini ister ve onlara detaylı bir şekilde çözüm yolu gösterir. Tanrı'nın uyarısına rağmen ay-rılmada tereddüt ettiğim konu var mı? Hayatıma yerleşen günahlardan nasıl ayrılacağım?

15: Halktan bazı kişiler Ezra'nın buyruğuna karşı gelirler. Günahlarından ayrılmak istemezler. Topluluğun yenilenınesi için hep birlikte alınan kararlarda ben ne yapıyorum? Sadece uzakta durup izliyor muyum?

 
Mujde.org