Nankör Bağ Kiracıları

Markos 12:1-12

12:1  İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. "Adamın biri bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkmak için bir çukur kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı.
12:2  Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı.
12:3  Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü ve eli boş gönderdi.
12:4  Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı. Onu da başından yaralayıp aşağıladılar.
12:5  Birini daha yolladı, onu öldürdüler. Daha birçok köle yolladı. Kimini dövüp kimini öldürdüler.
12:6  "Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı, o da sevgili oğluydu. 'Oğlumu sayarlar' diyerek bağcılara en son onu yolladı.
12:7  "Ama bağcılar birbirlerine, 'Mirasçı budur, gelin onu öldürelim, miras bizim olur' dediler.
12:8  Böylece onu yakaladılar, öldürüp bağdan dışarı attılar.
12:9  "Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek.
12:10,11  Şu Kutsal Yazı'yı okumadınız mı?'Yapıcıların reddettiği taş, İşte köşenin baş taşı oldu. Rab'bin işidir bu, Gözümüzde harika bir iş!'"
12:12  İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler O'nu tutuklamak istediler; ama halkın tepkisinden korktukları için O'nu bırakıp gittiler.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1: İyi ürün elde edebilmeleri için, bağ sahibinin kiracılara her şeyi hazırladığı gibi Tanrı da Yahudi önderlerle din bilginleri O'nu tanıyıp ülkenin zenginliğini doğru temelde yaşayabilsinler diye her şeyi hazırlamıştı. Onlar öteki uluslara göre her yönden daha imtiyazlı oldukları halde, İsa'yı kabul etmediler (Rom.3:l,2). Tanrı'ya bana verdiği harika fırsatlar için bugün nasıl şükredebilirim?

6,10,11: Kölelerine yapılan haksızlıklara rağmen bağ sahibi defalarca bir başka köle göndererek kiracılara yeni bir şans vermeye çalışır. Tanrı bana da hâlâ yeni bir şans veriyorsa, O'na olan adanınışlığımı geri kazanınamı istediğindendir. Bugün belki de son olan bu fırsatı nasıl değerlendirebilirim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-9: Mirasçıyı öldürmekle bağ sahibinin yerine geçebileceklerine inanan kiracılar, beklediklerinin aksine bağ sahibi tarafından yok edilir. Tanrı'nın önünde doğru olup olmadığını düşünıneden kendi çıkarını arayan bağcılar gibi Yahudi önderler de Tanrı'nın Oğlu'nu öldürerek kendi kendilerini mahva götürdü. Benim ve topluluğumun yapmayı planladıkları aslında bilmeden Mesih'in bir kez daha çarmıha gitmesine neden olan bir tasarı mı?

12a: Önderler benzetmenin kendilerinden söz ettiğini anladıkları halde kö-tülük yapmaktan vazgeçmeyip İsa'yı tutuklamak istedi. Kötülüğe bütün yüreğimle karşı çıkmazsam, kötülük beni köle edecektir. Ailemde, işyerimde veya kilisemde beni azarlayan ya da yanlışlığımı düzelten birine nasıl bir tepki gösteririm?

12b: Yahudi önderler halkın tepkisinden korktukları için dilediklerini ger-çekleştiremedi. Dikkati çekense onların İsa'nın uyarısından değil, halkın tepkisinden korkan önderler olmalarıydı. Ben daha çok kimden korkuyorum? İsa'nın gerçeklerinden değil de insanların tepkisinden mi?

 
Mujde.org