Tuzağa Düşürmek İsteyene Doğru Cevap

Markos 12:13-17

12:13  Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisiler'den ve Hirodes yanlılarından bazılarını O'na gönderdiler.
12:14  Bunlar gelip İsa'ya, "Öğretmenimiz" dediler, "Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan, insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a* vergi vermek Kutsal Yasa'ya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?"
12:15  Onların ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi: "Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım."
12:16  Parayı getirdiler. İsa, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın" dediler.
12:17  İsa da, "Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi. İsa'nın sözlerine şaşakaldılar.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14: İsa gerçekten dürüsttür ve insanlar arasında ayrım yapmaz. Amaçları İsa'yı tuzağa düşürmek olsa da Ferisiler'le Hirodes yanlılarından gönderi-lenler aslında gerçeği söylediler. Hileli sözlerle konuştuklarını bildiği halde İsa cevap vermekten kaçmamak için onlara dürüstçe yanıt verdi. İsa'nın verdiği yanıt onları şaşırttı. İsa Mesih'te bir imana sahip olmadan konu-şursam, sevgi dolu ismini lekeleyebilirim.

15: İsa zaten soru soranların niyetlerini biliyordu. O, onların övgü dolu sözlerinin ardındaki kötü niyetin farkındaydı. Söyledikleri sözlere gerçekten inansalardı, ikiyüzlü bir tavır takınınazlardı. Rab'bin huzuruna çıkarken en önemli hazırlığım O'na pak bir yürekle yaklaşmam olmalı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13: Vergi konusunda Ferisiler'le Hirodes yanlıların görüşü birbirine zıttı. Ferisiler dini nedenlerden dolayı vergi vermeyi onaylamazken, Hirodes yanlıları siyasi nedenlerden vergi vermeyi doğru bulurlardı. Fakat birbirine düşman olan bu iki grup İsa'yı tuzağa düşürme konusunda bir oldu. Bugün de dünyada İsa'yı izlemek isteyenlere karşı aynı safta işbirliği içinde olanlar var. Dünyanın hiçbir zaman benden yana olmayacağını bilincinde olarak yalnızca İsa'ya güvenıneliyim.

16,17: Vergiyi dürüstçe ödememiz gerekir (Sezar'ın hakkını Sezar'a). Fakat bilmemiz gereken, Sezar'ın ve Tanrı'nın hakkının ayrı olmamasıdır. Se- zar'ı da Tanrı'nın yarattığını, hatta onu kral olarak atadığını hatırlayıp her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu düşünerek hem Tanrı'ya hem de Sezar'a vergi verilmelidir. Ferisiler'in yaptığı gibi vergi ödemeye karşı çıkarsak, kralları tahta oturtan Tanrı'nın Egemenliği'ne karşı çıkmış oluruz. Bununla birlikte, yalnız Sezar'a onur vererek onun üzerinde egemenlik sürdüren Tanrı'nın yüceliğini unutmakta doğru değildir. Vergi ödeme konusunda dürüst mü-yüm? Yaşamımda her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu kabul etmekte zorluk çe-kiyor muyum?

 
Mujde.org