Tanrı'nın Diriliş Gücü

Markos 12:18-27

12:18  Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler İsa'ya gelip şunu sordular: "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur: 'Eğer bir adam ölür, geride bir dul bırakır, ama çocuk bırakmazsa, kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün.'
12:19  (SEE 12:18)
12:20  Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü.
12:21  İkincisi aynı kadını aldı, o da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu.
12:22  Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü.
12:23  Diriliş günü, ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi."
12:24  İsa onlara şöyle karşılık verdi: "Ne Kutsal Yazılar'ı ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi?
12:25  İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir, göklerdeki melekler gibidirler.
12:26  Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Musa'nın Kitabı'nda, alevlenen çalıyla ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? 'Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı'yım' diyor.
12:27  Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

27: Yaşayan Tanrı, ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. İman atalarımız, bedende yaşarken aldıkları vaadin gerçekleşmesini görmeden öldüler. Fakat İbraniler'de belirtildiği gibi, onlar hâlâ diri olarak Tanrı'nın Egemenli- ği'ndedir. Eğer onlar diri değillerse aldıkları vaadin hayatta değilken yerine gelmesinin de bir anlamı yoktur. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı sözüyle onların hâlâ diri olduğu belirtilmek istenir. Tanrı bugün ve sonsuza kadar diridir ve iman atalarımızla olduğu gibi, benimle de derin bir ilişki kurmaya devam edecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18, 19: Sadukiler'in beklediği kurtarıcı Musa'ydı. Fakat Musa başka bir peygamberden bahsetmişti (Yas. 18:15). Sadukiler sahip oldukları ayrıcalı-ğını kaybetmemek için gerçek olan İsa'yı kabul etmediler. İman ettiğim kişi, çarmıhta canını verip dirilmiş olan Nasıralı İsa mı, yoksa kendimce ya-rattığım başka biri mi?

20-23: Sadukiler, Kutsal Yasa'ya göre uygun bir evliliğin sonucunda yedi kardeşle evlenıniş olan bir kadınının durumunu örnek vererek diriliş gü-nünde kardeşlerden hangisinin bu kadının eşi olacağı konusunu sormakta- lar. Bu soruyu sormalanndaki amaç Tanrı'nın verdiği kutsal Yasa'yı bahane ederek dirilişin gerçek olmadığını iddia etmekti. Kutsal Yasa'yı kendi mantıklarına uydurarak İsa'yı tuzağa düşürebileceklerini düşünınek ne kadar utanç vericidir! Aslında bu soruyu sormakla Kutsal Yasa'yı anlamadıklarını göstermiş oldular. Çok akıllı olduğumu düşünüp başkalarının düşüncelerini hor gören bir tavrım var mı?

24: Sadukiler ne Kutsal Kitabı ne de Tanrı'nın gücünü tanır. Dirilişi bedeni yeniden yaşatarak dünyadaki hayatı aynen devam ettirmek olarak düşünınüş ve Eski Ahit'te sık sık bahsedilen dirilişine inanınamışlardı. Kutsal Kitap' ı okuyup üzerinde derin düşünürken akıl almaz harikalar yaratan Tanrı'nın gizemini alçakgönüllülükle kabul etmeliyim.

 
Mujde.org