Tanrı'nın Egemenliği'ne Yakın Olan

Markos 12:28-34

12:28  Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini* yaklaşıp O'na, "Buyrukların en önemlisi hangisidir?" diye sordu.
12:29  İsa şöyle karşılık verdi: "En önemlisi şudur: 'Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir.
12:30  Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.'
12:31  İkincisi de şudur: 'Komşunu kendin gibi seveceksin.' Bunlardan daha büyük buyruk yoktur."
12:32  Din bilgini İsa'ya, "İyi söyledin, öğretmenim" dedi. "'Tanrı tektir ve O'ndan başkası yoktur' demekle doğruyu söyledin.
12:33  İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan* ve kurbanlardan daha önemlidir."
12:34  İsa onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, "Sen Tanrı'nın Egemenliği'nden uzak değilsin" dedi. Bundan sonra kimse O'na soru sormaya cesaret edemedi.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

30: Tanrı'nın kendi halkından en önemli beklentisi O'nu sevmeleridir. Kendisini, bütün yürek, can, akıl ve güçle sevmelerini bekler. O'nu isteksizce ya da kendimizi zorlayarak seversek, Tanrı böyle bir sevgiden hoşnut kalmaz. Önce O'ndan aldığım sevginin ne denli geniş, uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya çalışmazsam Tanrı benim her şeyim olamaz (Ef.3:18-19). Bu nedenle Tanrı'yı hoşnut eden bir sevgiyle sevmek aynı zamanda O'nun lütfü olmadan asla yerine getiremeyeceğim zor bir buyruk-tur. O'nun lütfü bana bol bol dökülsün diye dua etmeliyim!

34: İnsanın Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin yakmalık sunulardan daha önemli olduğunu söyleyen adamı İsa, onun Tanrı'nın Egemenliği'nden uzak olmadığını söyleyerek övdü. Çünkü verdiği yanıt, bilgili olduğunu göstermeye çalışan gururundan değil, küçük çocuklar gibi Kutsal sözü din-leyen Tanrı'nın lütfundan kaynaklanınıştı (Mat. 11:25). Tanrı'nın sözüne alçakgönüllülükle yaklaşmam için bugün ne yapabilirim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

28: Din önderlerinin çoğu İsa'yı kıskanıp O'nu tuzağa düşürmeye çalışırken, bir din bilgini iyi niyetle yaklaşıp O'na iman esasına dayalı önemli bir soru sormak istedi. Halkın ona büyük tepki göstereceğini bildiği halde O'na yaklaşarak kendisini harika ruhsal zenginliğe kavuşturacak fırsatı kaçırmayan bu adam gerçek kaybın ne olduğunu bilen cesur biridir. Gerçek zenginliği yaşamak için bugün ne yapmam gerekir?

31: Tanrı'ya olan sevgimizi O'nun halkını severek gösteririz. İnsanın kendisini sevmesi için çaba sarf etmesine gerek yoktur. Bugün kardeşimi kendimi sevdiğim gibi sevmeye çalışıyor muyum?

32,33: Gerçek sevgi herhangi yakmalık sunudan ve kurbandan yeğidir. Sunulan birçok kurbanda eksik olan Tanrı'yı seven bir yürektir. Kurban sunınaya gelen ve parayla ilgilenen din önderlerinde eksik olan komşu sevgisiydi. İbadetimde eksik olanın ne olduğunu bulmalıyım.

 
Mujde.org