Rab'be Tümünü Ver!

Markos 12:35-44

12:35  İsa tapınakta öğretirken şunu sordu: "Nasıl oluyor da din bilginleri, 'Mesih*, Davut'un Oğlu'dur' diyorlar?
12:36  Davut'un kendisi, Kutsal Ruh'tan esinlenerek şöyle demişti: Rab Rabbim'e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur.'
12:37  Davut'un kendisi O'ndan Rab diye söz ettiğine göre, O nasıl Davut'un Oğlu olur?" Oradaki büyük kalabalık O'nu zevkle dinliyordu.
12:38  İsa öğretirken şöyle dedi: "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde başköşelere kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının.
12:39  (SEE 12:38)
12:40  Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır."
12:41  İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı.
12:42  Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı.
12:43  İsa öğrencilerini yanına çağırarak, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı.
12:44  Çünkü ötekilerin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdi."

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

35-37: İsa insan olarak Davut'un soy undandır. Fakat Davut'un O'ndan Rab diye söz etmesine dikkat etmeyen din bilginleri Tanrı'nın Davut'a verdiği vaadi (2Sa.7) hatırlar, ama o vaadi gerçekleştirecek kişiyi unuttur. Vaadin sahibi olan İsa, yalnız Davut'ün siyasi görkemini gerçekleştiren değil, ayrıca onun Rab'bidir. Kutsal Kitap'ın vaat ettiği gibi biri değil de işime gelen bir İsa istersem, Rab'bin özünde var olan görkemini gözden kaçırabilirim.

41: İsa, bağış veren halkı seyrederken paranın miktarına değil, yüreğin adanınışlığa dikkat eder. Dünya, insanın değerini maddi zenginliğine göre ölçer, fakat Tanrı parayı nasıl kullandığımıza önem verir. Bugün bu dul ka-dının yaptığı gibi elimde ne varsa tümünü Rab'be vermeye hazır mıyım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

38-40: O zamanki din bilginleri Kutsal Yasa öğretmeni olarak büyük saygı görüyordu. Tapınağın yönetimi konusunda gereken her şeyi meşru kılma yetkileri o kadar büyüktü ki çoğu zaman Tanrı'ya verilmesi gereken yüceliğe göz dikerlerdi. Kutsal Yasa hakkındaki yüce bilgileri, kendilerini Tan- n'dan uzaklaştıran bir araç olmuştu. Önderlerin ahlaki veya günaha düşüşü halk üzerinde büyük etki bıraktığı için Rab'bin onları daha ağır yargılayacağından emin olabiliriz. Bilgimi ve yetkimi günlük hayatımda Rab korkusuyla yerine getiremediğim anlar oluyor mu?

41-44: Fakir bir dul kadın, para kazanınak amacıyla tapınağı haydut inine çevirmeye kalkışanlar çoğunluktayken, elinde olanın tümünü Tanrı'ya ver-di. Tanrı'nın Egemenliği'ne girebilen kimse, bağış olarak büyük miktarlar veren değil sahip olduğu her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu bilerek her şeyi O'na vermeye hazır olandır. İsa Mesih zenginlerin Tapınağını yıkar. Artık ruhta yoksul olanlarla yeni tapınağı inşa edecektir. Ben bugün her şeyi Rab'be vermeye hazır mıyım?

 
Mujde.org