Belirti Ne Olacak?

Markos 13:1-8

13:1  İsa tapınaktan çıkarken öğrencilerinden biri O'na, "Öğretmenim" dedi, "Şu güzel taşlara, şu görkemli yapılara bak!"
13:2  İsa ona, "Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!" dedi.
13:3,4  İsa, Zeytin Dağı'nda, tapınağın karşısında otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunu sordular: "Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak, bütün bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?"
13:5  İsa onlara anlatmaya başladı: "Sakın kimse sizi saptırmasın" dedi.
13:6  "Birçokları, 'Ben O'yum' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi saptıracaklar.
13:7  Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın. Bunların olması gerek,ama bu daha son demek değildir.
13:8  Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2: Gerçek tapınak olan İsa, tapınağın asıl anlamını kaybettiğini gördüğü için tapınaktan çıkıp onun yıkılacağına dair peygamberlikte bulunuyor. İn-sanlar İsrail'in gururu olan tapınağı çok beğenirlerdi. Fakat tapınağın bu dış görünüşü İsa'nın dikkatini çekmedi. Ben ve topluluğum Rab'bin oturmayı sevdiği birer tapınak mıyız? Dış görünüşten çok Tanrı'yı hoşnut edecek bir gelin olmak için bugün nasıl bir çaba gösterebilirim?

3: Bağış kutusunun karşısında oturmuş olan İsa bu sefer tapınağın karşısında oturdu. İsa sanki tapınağa karşı oturmuş bir sanık, yargı kürsüsüne geçmiş bir yargıç gibidir. Rab beni nasıl görüyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4: Öğrenciler Rab'bin ikinci gelişini değil, Roma'ya hizmet ederek kötülük edenleri yok edecek hayallerindeki siyasi devleti ne zaman göreceklerini sordu. Hayalimin İsa'nın düşüncesinden çok farklı olup olmadığını kontrol etmeliyim.

5,6: Dünyanın sonunun geldiğini gösteren belirtilerden biri de insanları saptıranların ortaya çıkmasıdır. Onlar Şeytan'ın değil, Mesih'in ismini kullanarak (ben O'yum) imanlıları saptırmaya çalışacak. Birkaç kişi değil, birçokları bu şekilde gelip insanları saptıracak. Eğer biri bana bu dünyayı Tanrı'nın Egemenliği'nden daha çok sevdiriyorsa, Mesih'in ismini kullansa bile onun Rab'den değil Şeytan'dan olduğunu anlamam gerekir. Bu dünyanın zevkine ve sefasına ne kadar bağlı olduğumun farkında mıyım?

7,8: Son gelmeden birçok savaş, deprem ve kıtlık olacaktır, fakat bu bir başlangıçtır. İnsanların bencilliğinden kaynaklanan her türlü felaket Tanrı'nın gazabını yaklaştırır. Eğer başkalarının hakkını az da olsa yemeye kalkarsam, dünyanın öbür ucunda hak yiyenlerin bu yüzden acı çektiklerini unutmamam gerekir. Bugün bu konuyu sakin bir şekilde düşünıneliyim.

 
Mujde.org