Her Zaman Uyanık Kalın!

Markos 13:24-37

24,25  "Ama o günlerde, o sıkıntıdan sonra, 'Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.'
26  "O zaman İnsanoğlu'nun* bulutlar içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.
27  İnsanoğlu o zaman meleklerini gönderecek, seçtiklerini yeryüzünün bir ucundan göğün öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacak.
28  "İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.
29  Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.
30  Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.
31  Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."
32  "O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.
33  Dikkat edin, uyanık kalın, dua edin. Çünkü o anın ne zaman geleceğini bilemezsiniz.
34  Bu, yolculuğa çıkan bir adamın durumuna benzer. Evinden ayrılırken kölelerine yetki ve görev verir, kapıdaki nöbetçiye de uyanık kalmasını buyurur.
35  Siz de uyanık kalın. Çünkü ev sahibi ne zaman gelecek, akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğünde mi, sabaha doğru mu, bilemezsiniz.
36  Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın!
37  Size söylediklerimi herkese söylüyorum; uyanık kalın!"


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

24-27: İnsanoğlu gelmiştir ve tez gelecektir. O geldiğinde peygamber Da-niel'in söylediği gibi, yeni İsrail'i temsil ederek kral atanacaktır. Bu peygamberlik İsa'nın dirilişiyle gerçekleşmeye başlamış, Pentikost Günü'nde yaşananlar ve Yeruşalim'in yıkılmasıyla devam etmiş ve son olarak da Mesih'in tekrar gelişiyle tamamlanacaktır. O gün Tanrı, yer ve gökteki yetkisiyle dünyanın dört bucağından seçtiklerini toplayacak ve bu olayın görkemini her göz görecektir. İsa'nın gelişine tüm umudumu bağlamak için bugün ne yapmam gerekir?

30-33: Baba, kendisinin dışında kimsenin bilmediği o günü kesinlikle gerçekleştirecektir. Çünkü yer ve gök ortadan kalksa da sözünün asla ortadan kalkmayacağını söylemiştir. Her şeyi tam olarak anlamasam da, Tanrı'nın sözüne güvenerek hep son günü bekleyen bir tutumla uyanık kalmalıyım. Ruhsal olarak uyanık kalmak için ne yapıyorum?

Barıa hangi öğütler verilmektedir?

28,29: İncir ağacının yaprakları yaz mevsiminin yaklaştığını haber verdiği gibi biz de dünyanın sonunu gösteren belirtilere bakarak İnsanoğlu'nun geleceği günün yaklaştığını anlayabiliriz. İsa'nın ikinci gelişi için hazır mıyım?

34-37: Ev sahibinin her an eve dönüşüne hazır olması gereken nöbetçi gibi ansızın gelecek olan İsa kendisini uyanık bir şekilde karşılamamızı buyurur. Bizi uyanık kalma konusunda üç kez uyarır. Hem de bunu 'herkese' söylediğine göre, ikinci gelişinde ruhsal uykuda olan kişinin İsa'nın vereceği ödülden mahrum kalacağı çok açıktır. Onun sözünü okumaya ve dua etmeye zaman ayırmazsam, İsa'nın gelişini özlemle bekleyen bir yaşam biçimim olduğunu söyleyemem. Ruhsal uykuda olup olmadığımı bugün ciddi bir şekilde düşünmeliyim.

 
Mujde.org