Öldürmek veya Gömmek için Hazırlık Yapanlar

Markos 14:1-11

1  Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı'na* iki gün kalmıştı. Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı.
2  "Bayramda olmasın, yoksa halk arasında kargaşalık çıkar" diyorlardı.
3  İsa Beytanya'da cüzamlı* Simun'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, saf hintsümbülü yağı getirmişti. Kabı kırarak yağı O'nun başına döktü.
4,5  Bazıları buna kızdılar; birbirlerine, "Bu yağ niçin böyle boş yere harcandı? Üç yüz dinardan fazlaya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi" diyerek kadını azarlamaya başladılar.
6  "Kadını rahat bırakın" dedi İsa. "Neden üzüyorsunuz onu? Benim için güzel bir şey yaptı.
7  Yoksullar her zaman aranızdadır, dilediğiniz anda onlara yardım edebilirsiniz; ama ben her zaman aranızda olmayacağım.
8  Kadın elinden geleni yaptı, beni gömülmeye hazırlamak üzere daha şimdiden bedenimi yağladı.
9  Size doğrusunu söyleyeyim, Müjde dünyanın neresinde duyurulursa, bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak."
10  Bu arada Onikiler'den* biri olan Yahuda İskariot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkâhinlerin yanına gitti.
11  Onlar bunu işitince sevindiler, Yahuda'ya para vermeyi vaat ettiler. O da İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3a: Dıştan görkemli bir görünüşü olan ancak içten Tanrı'ya karşı günah işlenilen tapınaktan çıkan İsa, cüzamlı birinin evine girer. O, 'haydut ininden' çok, cüzamlı olsa da kendisini gerçek sevgi ve şükranla karşılayanların yanını tercih etmiştir. Benim gibi bir günahkârı kendisinin oturacağı bir tapınak (kilise) yapan Tanrı'ya bütün gün şükürler sunmalıyım.

9: Dünyada ün kazanmaya çalışanlar kısa zaman sonra unutulur, fakat Rab'be hizmet eder gibi başkalarına hizmet edeni Tanrı yükseltecektir. Kardeşlere hizmetkâr olmaya hazır olup Tanrı tarafından anılmak için bugün ne yapabilirim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Merhameti ve kurtuluşu hatırlatan bir bayramda din önderleri adam öldürmenin yolunu aramakla meşguldür. Tanrı'dan korkmak yerine insanların tepkisinden korkup menfaatleri için Tanrı'nın buyruğunu hor görürler. Kendime değil, başkalarına karşı yeterince merhametli miyim?

3b: Misafirin başına saf Hintsümbülü yağı dökmek onu en iyi bir şekilde onurlandırmak anlamına gelir. Bu kadın tereddüt etmeden bir işçinin yıllık maaşı değerindeki yağı İsa için harcadı. Böylelikle sahip olduğu her şeyi Rab'be veren dul kadın (12:44) gibi içtenlikle ve tüm hayatıyla Rab'be sevgisini gösterdi. Rab'be olan sevgim bu kadınınki gibi mi?

4,5: Etrafındakiler kadını azarlamaya başladı. Yoksulları düşünmek iyidir. Fakat yalnız Rab'be ait sunular var ki bunları yoksullara veremeyiz. İsa Mesih'in ölümünü hazırlayan bu kadının sunusu ise yoksulara verilmemesi gereken sunulardandı. İsa'ya ait olan sunuyu ayırt edemezsem, bu kadını azarlayanlar gibi olabilirim. İsa'ya verebileceğim hayatımın en değerli sunusu nedir?

10,11: Yahuda İskariot, beklentisine uymayan öğretmenini tereddüt etmeden ele vermeye kararlıydı. Sanki O'nunla birlikte geçirdiği zamanın değerine bir paha biçercesine, İsa'yı bir mal satar gibi ele verdi. İsa'yı bir menfaat için izlersem, dünyanın gidişatına uygun olarak bir gün O'ndan vazgeçmeye kadar gidebilirim.

 
Mujde.org