Hüzün Dolu Sofra

Markos 14:12-21

12  Fısıh* kurbanının kesildiği Mayasız Ekmek Bayramı'nın* ilk günü öğrencileri İsa'ya, "Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular.
13  O da öğrencilerinden ikisini şu sözlerle önden gönderdi: "Kente gidin, orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin.
14  Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin: 'Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.'
15  Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın."
16  Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi, İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.
17  Akşam olunca İsa Onikiler'le* birlikte geldi.
18  Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek."
19  Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, "Beni demek istemedin ya?" diye sormaya başladılar.
20  İsa onlara, "Onikiler'den biridir, ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır" dedi.
21  "Evet, İnsanoğlu* kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu'na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

12: Asıl Fısıh kurbanı İsa'dır. Markos, İsa'nın Fısıh yemeğini Fısıh kurbanının kesildiği gün yediğini belirterek bu gerçeği vurgular. Kral olan İsa, halkını kurtarmak için kendini kurban eder. Bu inanılmaz lütuf sayesinde, ben yeni yaratık olma hakkını kazandım! Tanrı'ya yürekten şükürler sunarım!

13-16: Yaruşalim'e girdiğinde yaptığı gibi İsa Fısıh Yemeğini kendisi hazırlar. Bu İsa'nın artık çarmıhı üzerine almaya hazır olduğunu gösterir. Bugün de İsa sofrayı hazırlar ve buna layık olmayan beni davet ederek O'nunla ilişki kurmamı ister. Onbirler'in yaptığı gibi ben de bu çağrıya itaat ederek günümü O'nunla birlikte geçirmeliyim.

17,18: İsa, kendisini ele verecek öğrencisi Yahuda'yla birlikte aynı sofraya oturdu. Onu sonuna kadar sevmeye hazırdı. İsa'yı inkâr ettiğim anlar olmasına rağmen, benden asla vazgeçmeyen Rabbim'e bugün nasıl geri dönmeliyim?

19-21: İsa yalnız Yahuda İskariot'un anlayacağı sözler söylüyor. Kendisine ihanet edecek olan Yahuda'nın ismini söylemeyerek sonuna kadar onun tövbe ederek kurduğu düzenden vazgeçmesini bekledi. İsa'nın öğrencisine derin sevgisini ve geri dönmemesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü görebiliriz. Sadece benim anlayabileceğim dilden konuşarak beni uyardığını fark ettiysem, günaha daha çok düşmeden O'na geri dönebilmek için artık O'dan yardım istemeliyim.

21: İsa öğrencisinin ihaneti yüzünden ölüme gidiyor gibi görünse de bütün bunlar bir tesadüf değil, Tanrı'nın tasarısından kaynaklanıyordu. Yahuda yaptığı kötülüğün cezasını çekecektir. Gerçekten doğmamış olması onun için daha iyidir. Hayatımı kendi gayretimle değil, ancak bütün yüreğimle Rab'bin isteğini aramakla anlamlı kılabilirim.

 
Mujde.org