Petrus'un İsa'ya Verdiği Söz

Markos 14:22-31

22  İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, "Alın, bu benim bedenimdir" diyerek öğrencilerine verdi.
23  Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti.
24  "Bu benim kanım" dedi İsa, "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.
25  Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim."
26  İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.
27  Bu arada İsa öğrencilerine, "Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz" dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır: 'Çobanı vuracağım, Koyunlar darmadağın olacak.'
28  Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim."
29  Petrus O'na, "Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem" dedi.
30  "Sana doğrusunu söyleyeyim" dedi İsa, "Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin."
31  Ama Petrus üsteleyerek, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem" dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

22-24: Hepimiz Yahuda gibi Tanrı'ya ihanet ederek Rab'bin Antlaşması'nı bozduk. Fakat Tanrı biricik Oğlu İsa Mesih'i göndererek bizimle yeni bir Antlaşma yaptı. Hiç layık değilken Rab'bin egemen bir şekilde bize verdiği bu sevgiye uygun bir karşılık veremeyiz. Yalnız birkaç kez Rab'bin Sofrası'na katılmakla değil, hayatımın her anını O'nun lütfunu anmakla geçirmeliyim.

26: İsa çekeceği bunca acıyı bile bile ilahi söyleyerek Baba Tanrı'dan yardım istemeye gitti. Kendisine verilmiş olan bu görevi kendi gücüyle yerine getiremeyeceğini bildiği için dua etmeye gidiyordu. İsa gibi ben de şikâyet etmek yerine ilahi söylemeyi, kendime güvenmektense dua etmeyi tercih etmeliyim. Bugün dua etmek ve ilahi söylemek için Rab'be özel bir zaman ayıracağım.

27,28: İsa, öğrencilerinin zayıf noktalarını biliyordu. Korktukları için kendisini bırakıp kaçan öğrencilere, onları ilk çağırdığı yerde bekleyeceğine dair söz verdi. O'nu bırakıp kaçtığım halde beni bırakmayan Rab'bin lütfü sayesinde O'na geri dönebildim. Ben de zayıf karakterli kardeşlerimi, sevgi ve merhametle tekrar Rab'bin eşsiz lütfüne kavuşmalan için sabırla beklemeliyim.

29-31: İsa, 'Ölmesi gerekse bile' O'nu asla inkâr etmeyeceğine söz veren Petrus'un kendisini üç kez inkâr edeceğini de biliyordu. Petrus belki yürekten İsa için acı çekmeye hazırdı. Fakat İsa'nın bile kendi gücüyle yapamadığı ancak teri kandamlalarını andıracak kadar hararetle dua ederek başardığı bir şeyi, Petrus'un kendi gücüyle başarması imkânsızdı. Ne kadar kararlı olsam da tamamen Tanrı'ya güvenmezsem, Petrus gibi hataya düşebileceğimin bilincinde olmalıyım.

 
Mujde.org