Yahve (RAB) Tanrı

Mısır’dan Çıkış 6:1-13

1 RAB Musa'ya, "Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin" dedi, "Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak."

2 Tanrı ayrıca Musa'ya, "Ben RAB'bim" dedi,

3 "İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.

4 Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.

5 Mısırlılar'ın köleleştirdiği İsrailliler'in iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.

6 "Onun için İsrailliler'e de ki: 'Ben RAB'bim. Sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve güçlü elimle sizi özgür kılacağım.

7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız RAB'bin ben olduğumu bileceksiniz.

8 Sizi İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben RAB'bim.'"

9 Musa bunları İsrailliler'e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.

10-11 RAB Musa'ya, "Git, Mısır Firavunu'na İsrailliler'i ülkesinden salıvermesini söyle" dedi.

12 Ama Musa, "İsrailliler beni dinlemedikten sonra, Firavun nasıl dinler?" diye karşılık verdi, "Zaten iyi konuşan biri değilim."

13 RAB Musa ve Harun'la İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmalarını buyurdu.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1: Tanrı’nın güçlü eli firavuna karşı kalktığı zaman firavunun gururu kırılacak ve İsrailliler’in Mısır’dan çıkmalarına izin verecektir. Tanrı istediği zaman istediğini yapabilir. Tanrı’nın, halkına vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesini kimse engelleyemez. Hemen hayal kınklığına kapılmayalım ve Tanrı’nın güçlü eline güvenelim.

2-8: Tanrı Musa’ya Kendisini RAB (Yahve) olarak tanıttı. Daha önce İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak görünınüştü. Musa’ya kendisini tekrar tekrar RAB (Yahve) olarak tanıtmasının nedeni, İbrahim’le yaptığı antlaşmayı gerçekleştirecek, “Mutlak Olan” olduğunu göstermektir. Tanrı Musa’ya, İsrailliler’in iniltisini duyduğunu ve onlan Mısır’dan kurtararak Kendi halkı yapacağını söyler. İsrailliler’i kurtarmak isteyen Rab’bin çok kararlı olduğu görülmektedir.

10-13: Tanrı Musa’nın tekrar firavuna gitmesini buyurdu. Firavun İsrailliler’e ne kadar baskı yaparsa yapsın, Kendi halkını kurtarmak isteyen Tanrı’nın kararının hiç değişmediğini görüyoruz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9: İsrail halkının umutlan kırılmıştı. Baskı altında olduklar için, Musa’yı dinlemek istemediler. O an sadece karşı karşıya oldukları sorunlara yoğunlaşmışlardı ve Tanrı’nın isteğini düşünınek için hiçbir çaba sarf etmiyorlardı. Böyle bir durumda ben nasıl davranıyorum?

12: 5. bölümde Musa firavunun tepkisinden dolayı hayal kınklığına uğramıştı. Burada ise kendi halkının tepkisinden dolayı hayal kınklığına uğradığını ve zaten iyi konuşan biri olmadığını yinelemektedir. Tanrı’dan çok insanların sözlerine kulak verirsem, Tanrı’nın işini O’nun istediği gibi yapmam zorlaşır. Bugünlerde insanların verdiği tepkilerden dolayı yapmakta tereddüt ettiğim işler var mı? 


 
Mujde.org