Sivrisinek ve Atsineği BelasıMısır’dan Çıkış 8:16-32

16 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Harun'a de ki, 'Değneğini uzatıp yere vur, yerdeki toz sivrisineğe dönüşsün, bütün Mısır'ı kaplasın.'"

17 Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır'da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü.

18 Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. İnsanların, hayvanların üzerini sivrisinek kapladı.

19 Büyücüler Firavun'a, "Bu işte Tanrı'nın parmağı var" dediler. Ne var ki, RAB'bin söylediği gibi Firavun inat etti, Musa'yla Harun'u dinlemedi.

Atsineği Felaketi

20 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Sabah erkenden kalk, Firavun ırmağa inerken onu karşıla ve şöyle de: 'RAB diyor ki, halkımı salıver, bana tapsınlar.

21 Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin üzerine atsineği yağdıracağım. Mısırlılar'ın evleri ve üzerinde yaşadıkları topraklar atsinekleriyle dolup taşacak.

22 "'Ama o gün halkımın yaşadığı Goşen bölgesinde farklı davranacağım. Orada atsineği olmayacak. Böylece bileceksin ki, bu ülkede RAB benim.

23 Kendi halkımla senin halkın arasına fark koyacağım. Yarın bu belirti gerçekleşecek.'"

24 RAB dediğini yaptı. Firavun'un sarayına, görevlilerinin evlerine sürü sürü atsineği gönderdi. Mısır atsineği yüzünden baştan sona harap oldu.

25 Firavun Musa'yla Harun'u çağırtıp, "Gidin, bu ülkede Tanrınız'a kurban kesin" dedi.

26 Musa, "Bu doğru olmaz" diye karşılık verdi, "Çünkü Mısırlılar Tanrımız RAB'be kurban kesmeyi iğrenç sayıyorlar. İğrenç saydıkları bu şeyi gözlerinin önünde yaparsak bizi taşlamazlar mı?

27 Tanrımız RAB'be kurban kesmek için, bize buyurduğu gibi üç gün çölde yol almalıyız."

28 Firavun, "Çölde Tanrınız RAB'be kurban kesmeniz için sizi salıveriyorum" dedi, "Yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz. Şimdi benim için dua edin."

29 Musa, "Yarın atsineklerini Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden uzaklaştırsın diye, yanından ayrılır ayrılmaz RAB'be dua edeceğim" dedi, "Yalnız Firavun RAB'be kurban kesmek için halkın gitmesini önleyerek bizi yine aldatmamalı."

30 Musa Firavun'un yanından çıkıp RAB'be dua etti.

31 RAB Musa'nın isteğini yerine getirdi; Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden atsineklerini uzaklaştırdı. Tek sinek kalmadı.

32 Öyleyken, Firavun bir kez daha inatçılık etti ve halkı salıvermedi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

16-21: İnat eden firavuna Tanrı yeni bir bela daha gönderir. O dönende sivrisinek toprak tanrısıyla, atsineği ise güneş tanrısını simgeleyen hayvanlardı ve bunların hepsi Mısır krallığının inancıydı. Kendilerinin yarattığı bu tanrılar, şimdi onlara zarar vererek sıkıntı getirmişti. Güvenebileceğimiz tek gerçek, tüm dünyanın hakimi olan Tanrı'dır. Bu olayları gören Mısırlı büyücüler bile şunu itiraf etmişlerdi: “Bu işte Tanrı'nın parmağı var”

22,23: Tanrı belanın şiddetini arttırdığı zaman, halkını korumak için at- sineklerini Goşen bölgesine yaklaştırmadı. Böylece, Kendi halkıyla firavunun halkı arasındaki farkı ortaya koyarak. Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu anlamalarını sağladı. O, dünyayı yönetirken öz halkı olan bizleri başkalarından ayırıyor. Tanrı'nın çocuğu olarak bu ayrıcalıktan hoşnut muyuz? Rab’bin koruyucu gücüne güvenimiz tam mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

25-27: Bu ayetlerde firavunun Musa'yla Harun'u çağırıp çıkar bir yol arama çalışmasına tanık oluyoruz. "Bu ülkede" kelimesi. Şeytan'ın kutsallan ayartırken sıkça kullandığı klasik bir metottur. 'îman etmek istiyorlarsa etsinler, ama yaşamlarında bir değişlik olmasın, yalnız körü körüne inansınlar’ anlamına gelir, Musa bu öneriyi doğal olarak reddetmişti. İmanın önemli prensiplerinden taviz vererek dünyayla anlaşma yapmak kabul edilebilir bir tavır değildir.

28,29: Firavun, “Yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz, şimdi benim îçin dua edin” diyerek Şeytan'in her zaman kullandığı klasik yöntemi kullanark antlaşma yapmak istemişti. Bunu İsraitliler'i Mısır'da tutmak amacıyla söylüyordu. Firavunun halkından mu yoksa Tanrı'nın halkından mıyım? Bunu açıkça ortaya koymalıyım. Bunun orta yotu yoktur.

 
Mujde.org