Hayvanların Ölümü ve Çıban BelasıMısır’dan Çıkış 9:1-12

1 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Firavun'un yanına git ve ona de ki: 'İbraniler'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar.

2 Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen,

3 RAB'bin eli kırlardaki hayvanlarınızı - atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları - büyük kırıma uğratarak sizi cezalandıracak.

4 RAB İsrailliler'le Mısırlılar'ın hayvanlarına farklı davranacak. İsrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.'"

5 RAB zamanı da belirleyerek, "Yarın ülkede bunu yapacağım" dedi.

6 Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar'ın hayvanları büyük çapta öldü. Ama İsrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmedi.

7 Firavun adam gönderdi, İsrailliler'in bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken, inat etti ve halkı salıvermedi.

Çıban Felaketi

8 RAB Musa'yla Harun'a, "Yanınıza iki avuç dolusu ocak kurumu alın" dedi, "Musa kurumu Firavun'un önünde göğe doğru savursun.

9 Kurum bütün Mısır'ın üzerinde ince bir toza dönüşecek; ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak."

10 Böylece Musa'yla Harun ocak kurumu alıp Firavun'un önünde durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı.

11 Büyücüler çıbandan ötürü Musa'nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılar'da olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıştı.

12 RAB Firavun'u inatçı yaptı, RAB'bin Musa'ya söylediği gibi, Firavun Musa'yla Harun'u dinlemedi.Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm metin: Tanrı firavunun inat edeceğini bildiği için, uyan olarak Mısır halkı üzerine sürekli bela gönderir. Tanrı Mısır’a gönderdiği belalar aracılığıyla Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu, İsrail’i bu beladan koruyarak da onların Tanrı’nın seçilmiş halkı olduklarını gösterdi.

3-5: Tanrı Mısır’daki tüm hayvanlan kırıma uğrattı. Çok tanrılı Mısır’da hayvanlar tapınma amacıyla kullanılıyorlardı. Ama şimdi Tanrı onların hayvanlarını öldürdü. Bu şekilde onların mallarına zarar vererek, taptıkları putların gerçek yüzlerini görmelerini sağladı.

5,6: Tanrı verdiği sözü yerine getirir. Musa’yı uyarırken yaptığı gibi, Mısır’da da açıkça Kendi kudretini gösterdi. Firavuna, Kendi halkını salıvermediği taktirde, Mısır’daki hayvanlan büyük kırıma uğratacağını söyledi ve ertesi gün dediğini yaptı. Bu şekilde Mısır’da Kendi kudretini açıkça göstermiş oldu. Tanrı’nın verdiği sözlerin hayatımızda nasıl gerçekleşmekte olduğunu inceleyelim. Böylelikle Tanrı’nın lütfuyla yaşayabiliriz.

8,11: Tanrı'nın Mısır üzerine verdiği çıban belası, diğer belalardan farklı bir biçimde, hiçbir uyarı verilmeden gerçekleşti, öyle ki, bu çıbanlar hayvanlarda bile çıktı ve Tanrı’nın kudretinin önünde hiç kimse hiçbir şey yapamadı,

12: "RAB firavunu inatçı yaptı" ifadesi, iyi yürekli olan firavunu inatçı yaptı anlamında değildir. Tanrı firavunun yüreğinin katılaşmasına izin verdi ’Tanrı herkes uyarır, ama uyarı ciddiye alınmazsa onları öylece bırakır (Rom I ;24-27). Her hangi bir konuda bu benim için uyarı olabilir mi?

 
Mujde.org