Dolu BelasıMısır’dan Çıkış 9:13-35

13 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Sabah erkenden kalkıp Firavun'un huzuruna çık, de ki: 'İbraniler'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar.

14 Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün felaketlerimi yağdıracağım. Öyle ki, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin.

15 Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun.

16 Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum.

17 Hâlâ halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun.

18 Bu yüzden, yarın bu saatlerde Mısır'a tarihinde görülmemiş ağır bir dolu yağdıracağım.

19 Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca, eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek.'"

20 Firavun'un görevlileri arasında RAB'bin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler.

21 RAB'bin uyarısını önemsemeyenler ise köleleriyle hayvanlarını tarlada bıraktı.

22 RAB Musa'ya, "Elini göğe doğru uzat" dedi, "Mısır'ın her yerine, insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın."

23 Musa değneğini göğe doğru uzatınca RAB gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. RAB Mısır'a dolu yağdırdı.

24 Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti.

25 Dolu Mısır'da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti, bütün ağaçları kırdı.

26 Yalnız İsrailliler'in yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi.

27 Firavun Musa'yla Harun'u çağırtarak, "Bu kez günah işledim" dedi, "RAB haklı, ben ve halkım haksızız.

28 RAB'be dua edin, yeter bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim, artık burada kalmayacaksınız."

29 Musa, "Kentten çıkınca, ellerimi RAB'be uzatacağım" dedi, "Gök gürlemeleri duracak, artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın RAB'be ait olduğunu bileceksin.

30 Ama biliyorum, sen ve görevlilerin RAB Tanrı'dan hâlâ korkmuyorsunuz."

31 Keten ve arpa mahvolmuştu; çünkü arpa başak vermiş, keten çiçek açmıştı.

32 Ama buğday ve kızıl buğday henüz bitmediği için zarar görmemişti.

33 Musa Firavun'un yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini RAB'be uzattı. Gök gürlemesi ve dolu durdu, yağmur dindi.

34 Firavun yağmurun, dolunun, gök gürlemesinin kesildiğini görünce, yine günah işledi. Hem kendisi, hem görevlileri inat ettiler.

35 RAB'bin Musa aracılığıyla söylediği gibi, Firavun inat ederek İsrailliler'i salıvermedi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13: Tanrı Musa’dan tekrar firavunun önüne çıkmasını ister. Tanrı'nın bunca uyarısına rağmen firavunun tavrı hiç değişmemişti. Buna rağmen Tanrı yine de kullan aracılığıyla firavunu uyarmaya devam etti. Acaba ben de hemen sonuca ulaşmayacak bir iş için gönderildim mi?

14-16: Bela ya da mucizeler, Tanrı kendisini dünyaya göstermek istemesi nedeniyle oluyor. Bu nedenle bir belirti istememiz Tanrı’nın isteğine uygun değildir. Tanrı’nın bana yaptığı her şey Kendi yüceliğini göstermek istemesindendir.

18,19: Tanrı dolunun yağacağı saati ve uyarıyı önemseyenlerin beladan nasıl korunabileceklerini belirtmektedir. Bundan önceki belalarda insanla- rın kendilerini nasıl koruyabileceklerini söylememişti, ama yedinci bela için açıkça kurtuluş yolu göstermektedir. Zorluklar karşısında Tanrı'nın yönlendirişine kulak vermeliyiz.

22-26: Mısır’ın her yerine dolu yağmasına rağmen, yalnızca îsrailliler'in yaşadığı Goşen bölgesine yağmamıştı. İşte Tanrı’nın kendi halkına duyduğu sevgi! Bizi seven Tanrı’yı övmek için birçok nedenimiz var.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20,21: Bunca beladan sonra firavunun görevlileri arasındaki bazı kişiler de Tanrı’dan korkmaya başlamışlardı. Bu uyarıyı önemseyen görevliler. Musa’nın sözlerini yerine getirdiler. Ama aralarında hâlâ uyarıyı önemsemeyenler vardı. Tanrı’nın sözü duyurulduğunda her zaman böyle iki grup ortaya çıkar. Ben hangi grupta yer alıyorum?

27: Firavun sonunda günah işlediğini ve haksız olduğunu itiraf etti. Ama bunlar oyundan başka bir şey değildi. Günlük hayatta Tanrı’ya itaatsizlik ettiğim halde, yalnızca zorluklarla karşılaştığımda mı tövbe ediyorum?

 
Mujde.org