Firavunun KibriMısır’dan Çıkış 10:1-11

1 RAB Musa'ya, "Firavun'un yanına git" dedi, "Belirtilerimi aralarında göstermek için Firavun'la görevlilerini inatçı yaptım.

2 Mısır'la nasıl alay ettiğimi, aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz."

3 Musa'yla Harun Firavun'un yanına varıp şöyle dediler: "İbraniler'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar.

4 Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim.

5 Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler.

6 Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlılar'ın evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler.'" Sonra Musa dönüp Firavun'un yanından ayrıldı.

7 Görevlileri Firavun'a, "Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?" dediler, "Bırak gitsinler, Tanrıları RAB'be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ anlamıyor musun?"

8 Böylece, Musa'yla Harun'u Firavun'un yanına geri getirdiler. Firavun, "Gidin, Tanrınız RAB'be tapın" dedi, "Ama kimler gidecek?"

9 Musa, "Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz" dedi, "Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalıyız."

10 Firavun, "Alın çoluk çocuğunuzu gidin gidebilirseniz, RAB yardımcınız olsun!" dedi, "Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık.

11 Olmaz. Yalnız erkekler gidip RAB'be tapsın. Zaten istediğiniz de bu." Sonra Musa'yla Harun Firavun'un yanından kovuldular.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1,2: Tanrı yürekteki değişikliklere de egemendir. Firavun’la görevlilerini inatçı yapmak, Tanrı’nın hem Mısırlılar’a bir belirtisiydi hem de İsraillilere Mısır’dan kendilerini çıkaran Tanrı’nın gücünü anlatmak içindir.

3,4: Tanrı, “Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin?” diyerek firavunu azarladı. Firavun kibrinden vazgeçip Tanrı’nın isteğine itaat etseydi yaşayabilirdi.Yazık ki, itaat etmesi geciktikçe acısı daha da büyüyecekti.
Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-7: Firavunun görevlileri Musa’yla Harun’un kendilerine tuzak kurduğunu düşünüyorlardı. Firavun çekirge belasıyla uyarılınca görevlileri korkuyla titrediler. Çekirgelerin geçtiği her yerde doğa mahvolur ve büyük bir kıtlık baş gösterirdi. Bu nedenle görevliler firavunun inatçılığından şikayet ettiler. Aslında sürekli gelen belalardan dolayı Mısır zaten mahvolmaktaydı. Bir önderin inatçılığı tüm toplumun mutsuzluğuna yol açar. Bu yüzden önderlerin doğru bir bakış açısına sahip olmaları için danışmanları olmalıdır. Başkalarının verdiği öğüt ya da uyarıları dinliyor muyum?

8-11: Firavun Musa’ya, “Yalnız erkekler gidip RAB’be tapsın” dedi. Çünkü çocukları rehin alıp İsrailliler’i geri dönmeye zorlamak niyetindeydi. Firavun yalnız erkeklerin gitmesine izin vererek îsrail halkına karşı tutumunu değiştirmiş gibi görünüyordu, aslında tutumu hiç değişmemişti. Ben de bazen tutumum değişmediği halde, Rab’bi sevindirmek için O’na kendimce açıklamalar yapıyor muyum?

 
Mujde.org