Çekirge ve Karanlık BelasıMısır’dan Çıkış 10:12-29

12 RAB Musa'ya, "Elini Mısır'ın üzerine uzat" dedi, "Çekirge yağsın; ülkenin bütün bitkilerini, doludan kurtulan her şeyi yesinler."

13 Musa değneğini Mısır'ın üzerine uzattı. Bütün o gün ve gece RAB ülkede doğu rüzgarı estirdi. Sabah olunca da doğu rüzgarı çekirgeleri getirdi.

14 Mısır'ın üzerinde uçuşan çekirgeler ülkeyi boydan boya kapladı. Öyle çoktular ki, böylesi hiçbir zaman görülmedi, kuşaklar boyu da görülmeyecek.

15 Toprağın üzerini öyle kapladılar ki, ülke kapkara kesildi. Bütün bitkileri, dolunun zarar vermediği ağaçlarda kalan meyvelerin hepsini yediler. Mısır'ın hiçbir yerinde, ne ağaçlarda, ne de kırdaki bitkilerde yeşillik kalmadı.

16 Firavun acele Musa'yla Harun'u çağırttı. "Tanrınız RAB'be ve size karşı günah işledim" dedi,

17 "Lütfen bir kez daha günahımı bağışlayın ve Tanrınız RAB'be dua edin; bu ölümcül felaketi üzerimden uzaklaştırsın."

18 Musa Firavun'un yanından çıkıp RAB'be dua etti.

19 RAB rüzgarı çok şiddetli batı rüzgarına döndürdü. Rüzgar çekirgeleri sürükleyip Kızıldeniz'e döktü. Mısır'da tek çekirge kalmadı.

20 Ama RAB Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsrailliler'i salıvermedi.

Karanlık Felaketi

21 RAB Musa'ya, "Elini göğe doğru uzat" dedi, "Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın."

22 Musa elini göğe doğru uzattı, Mısır üç gün koyu karanlığa gömüldü.

23 Üç gün boyunca kimse kimseyi göremez, yerinden kımıldayamaz oldu. Yalnız İsrailliler'in yaşadığı yerler aydınlıktı.

24 Firavun Musa'yı çağırttı. "Gidin, RAB'be tapın" dedi, "Yalnız davarlarınızla sığırlarınız alıkonacak. Çoluk çocuğunuz sizinle birlikte gidebilir."

25 Musa, "Ama Tanrımız RAB'be kurban kesmemiz için bize kurbanlık ve yakmalık sunular da vermelisin" diye karşılık verdi,

26 "Hayvanlarımızı da yanımıza almalıyız. Bir tırnak bile kalmamalı burada. Çünkü Tanrımız RAB'be tapmak için bazı hayvanları kullanacağız. Oraya varmadıkça hangi hayvanları RAB'be sunacağımızı bilemeyiz."

27 Ancak RAB Firavun'u inatçı yaptı, Firavun İsrailliler'i salıvermeye yanaşmadı.

28 Musa'ya, "Git başımdan" dedi, "Sakın bir daha karşıma çıkma. Yüzümü gördüğün gün ölürsün."

29 Musa, "Dediğin gibi olsun" diye karşılık verdi, "Bir daha yüzünü görmeyeceğim."

Tanrı'nın ayatlerdeki kimliği:

13-15: Firavunun inatçılığı yüzünden Tanrı Mısır üzerine çekirge belasını gönderdi. Çekirge belasının doğal bir felaket değil, Tanrı’dan gelen olağanüstü bir felaket olduğunu gösteriyor. Mısır çekirgeler yûzünden yiyecek kıtlığı çekmeye başlamıştı. Tanrı bu şekilde Kendi iradesine karşı çıkan dünyasal gücü (Şeytan’ın gücünü) yargılıyordu.

19: Tanrı tüm yaratılışı yönetendir. Firavun fikrini değiştirince Tanrı da batı rüzgârını gönderip tüm çekirgeleri Kızıldeniz’e döktü. Değersiz bir böcek bile O'nun yönetimindeyken, Tanrı’nın suretinde yaratılanlar olarak Tanrı'nın yönetiminde kalmamız gerekmez mi?

21-23: Firavunun inatçılığı yüzünden Tanrı bu sefer de Mısır’ı üç gün sürecek olan karanlıkla kaplamıştı. Mısır’da gerçekleşen bu on bela aslında dünyayı kimin yönettiğini gösteren olaylardır. O günlerde güneş Mısırlı- lar'ın taptığı en büyük tanrıydı. Bu nedenle Tanrı ülkeyi karanlığa gömerek, İnançlarının ne kadar boş olduğunu onlara göstermiş oldu.

23: Bütün ülkeyi karanlık kapladığı halde İsrailliler’in yaşadığı yerler aydınlıktı. Burada, Kendi halkını koruyan Tanrı’nın merhametini açıkça görebiliriz.

Bana hangi Öğütler verilmektedir?

24-29: Firavun içinde bulunduğu durumdan kurtulmak istiyordu. Bunun için, Musa'yı çağırtarak, “Gidin RAB’be tapının” dedi. Ama bu sefer de çoluk çocuklarının onlarla gidebileceğini, ancak davarlarıyla, sığırlarının alıkonulacağını söylemişti. Firavunun yaptığı bu pazarlık, İsrailliler'! elinden kaçırmamak için kurduğu bir tuzaktı. Musa ise, kurban kesmeleri için davarlarla sığırlar gerekli olduğundan, firavunun isteğini reddetti, Şeytan bizi de hilelerle ayartmaya çalışıyor. Bu yüzden ayık ve uyanık olmalıyız.

 
Mujde.org