Tanrı'nın Son BuyruğuMısır’dan Çıkış 11:1-10

1 RAB Musa'ya, "Firavun'un ve Mısır'ın başına bir felaket daha getireceğim" dedi, "O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.

2 Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin."

3 RAB İsrail halkının Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısır'da, Firavun'un görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü.

4 Musa Firavun'a şöyle dedi: "RAB diyor ki, 'Gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim.

5 Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar da içinde olmak üzere Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek.

6 Bütün Mısır'da benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak.

7 İsrailliler'e ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak.' O zaman RAB'bin İsrailliler'le Mısırlılar'a nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız.

8 Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, 'Sen ve seni izleyenler, gidin!' diyecekler. Ondan sonra gideceğim." Musa Firavun'un yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı.

9 RAB Musa'ya, "Mısır'da şaşılası işlerim çoğalsın diye Firavun sizi dinlemeyecek" demişti.

10 Musa'yla Harun Firavun'un önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama RAB Firavun'u inatçı yaptı. Firavun İsrailliler'i ülkesinden salıvermedi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: Tanrı Musa’ya, Mısır’da ilk doğanların ölümünden sonra firavunun gitmelerine izin vereceğini ve İsrailliler’in Mısır’dan gümüş ve altınla çıkacağım söyledi. Çünkü Tanrı İsrail halkının Mısırlılar’ın gözünde büyümesini sağlamıştı. Bu olay, Tanrı’nın İbrahim’in soyunun 400 yıl yabancı bir ülkede gurbette yaşadıktan sonra, oradan büyük mal varlığıyla çıkacağını söylediği sözün yerine gelmesidir (Yar. 15:13-14). Tanrı, uzun zaman önce verdiği sözlerin yerine gelmesini sağlayandır. O, verdiği bütün sözleri tutar.

4-6: Sürekli inat eden firavuna, Mısır’ın ilk doğanlarının öleceğini ve daha önce benzeri görülmemiş büyük bir feryat kopacağını söylemişti. Bu olay firavunun Tanrı’ya itaat etmemesinin sonucudur. Tanrı’nın sabrının sonu büyük bir gazaptır. Hemen o gazap yolundan dönmemiz gerek.

7: Tanrı’nın eli İsrail’in üzerindeydi ve onları koruyordu. Hatta İsrailli- ler’in hayvanlan bile Tanrı’nın koruması altındaydı. İsrailliler’in durumu, Tanrı’nın gazabı altındaki Mısır’ın durumundan ne kadar da farklıdır. Bu, Tanrı’nın büyük lütfunu ve sevgisini gösterir. Ben de Tanrı’nın sevgisinde yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8: Musa, firavunun ve tüm Mısır halkının kendisine gelerek, “gidin” diye yalvaracaklarım ve ülkeyi bundan sonra terk edeceklerini biliyordu. Tanrı Musa’yı ilk kez göreve çağırdığı dönemde, Musa oldukça çekingen bir insandı. Ama şimdi onun firavundan korkmadığı görülüyor. Çünkü Musa, Tanrı’nın kendisiyle beraber olduğunu biliyordu. Hâlâ imansızlık edip Tanrı’nın isteğini yerine getirme konusunda tereddüt ediyor muyum?

 
Mujde.org