Mayasız Ekmek Bayramı ve Fısıh BayramıMısır’dan Çıkış 12:15-28

15 "Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün evlerinizden mayayı kaldıracaksınız. Kim bu yedi gün içinde mayalı bir şey yerse, İsrail'den atılacaktır.

16 Birinci ve yedinci günler kutsal toplantı yapacaksınız. O günler hiçbir iş yapılmayacak. Herkes yalnız kendi yiyeceğini hazırlayacak.

17 Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız, çünkü sizi ordular halinde o gün Mısır'dan çıkardım. Bu günü kalıcı bir kural olarak kuşaklarınız boyunca kutlayacaksınız.

18 Birinci ayın on dördüncü gününün akşamından yirmi birinci gününün akşamına kadar mayasız ekmek yiyeceksiniz.

19 Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şey yiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır.

20 Mayalı bir şey yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde mayasız ekmek yiyeceksiniz."

İlk Fısıh Bayramı

21 Musa İsrail'in bütün ileri gelenlerini çağırtarak onlara şöyle dedi: "Hemen gidin, aileleriniz için kendinize davarlar seçip Fısıh kurbanı olarak boğazlayın.

22 Bir demet mercanköşkotu alın, leğendeki kana batırıp kanı kapılarınızın yan ve üst sövelerine sürün. Sabaha kadar kimse evinden çıkmasın.

23 RAB Mısırlılar'ı öldürmek için gelecek, kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek, ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek.

24 "Sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız.

25 RAB'bin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız.

26 Çocuklarınız size, 'Bu törenin anlamı nedir?' diye sorduklarında,

27 'Bu RAB'bin Fısıh kurbanıdır' diyeceksiniz, 'Çünkü RAB Mısırlılar'ı öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı.'" İsrailliler eğilip tapındılar.

28 Sonra gidip RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz uyguladılar.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1,18,20: Fısıh Bayramı’nın İsrailliler'in yaşamında etkin bir anlamı olması için, Mayasız Ekmek Bayramı zorunlu kılınmıştır. Bu bayram süresince bir hafta boyunca evlerde maya bulundurulmayacak ve mayasız ekmek yenecekti. Bu süreç içinde mayalı bir şey yiyen kişi, Tanrı'nın kurtarışını hafife almış sayılarak, yerli yabancı ayrımı yapılmaksızın topluluktan atılacaktı. Pavlus bu mayayı, Fısıh Bayramı'nın kuzusu olan Isa'ya karşı gelen kin ve kötülük olarak yorumlamıştır (lKo.5:7-8), Sıkıntılar karşısında saf ve dürüst bir yaşam sürdürmek, mayasız ekmek yemek kadar zordur.

16,17: Mayasız Ekmek Bayramı'nın birinci ve yedinci günleri kutsal toplantı yapılması gerektiği ve bu kuralların neden konulduğu anlatılıyor. Gerçek dinlenme,'kurtuluşun anlamını bilmek ve onu yaşamımızda uygulamaktır. Bu sırrı çocuklarımıza da anlatmamız gerekir Mesih'in bizim için sağladığı bu “dinlenme”nin sırrını biliyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21-25: Musa tam olarak Tanrı’nın planını anlamadığı halde, O'nun buyruğunu yerine getirdi. Kendi isteğim, Tanrı'nın isteğine ters düştüğünde nasıl tepki gösteriyorum? Mantığa ve bilimin sağladığı delillere göre hareket eden çağımız dünyasında yalnız Tanrı'nın sözünün yetkili olduğunu kabul ediyor muyum?

24,26,27: Musa İsrail halkına, Fısıh Bayramı'nı kuşaklar boyunca kutlamaları gerektiğini ve çocuklarına da bu törenin anlamını açıklamalarını bildirdi. Çocuklarımın Rab’bin verdiği kurtuluşu anlamaları için nasıl bir çaba harcıyorum?

 
Mujde.org