Tanrı'nın PlanıMısır’dan Çıkış 13:17- 14:9

17 Firavun İsrailliler'i salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, "Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır'a geri dönebilir" diye düşündü.

18 Halkı çöl yolundan Kamış Denizi'ne doğru dolaştırdı. İsrailliler Mısır'dan silahlanmış olarak çıkmışlardı.

19 Musa Yusuf'un kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf İsrail'in oğullarına, "Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz" diye sıkı sıkı ant içirmişti.

20 Sukkot'tan ayrılıp çöl kıyısında, Etam'da konakladılar.

21 Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu.

22 Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.

1>2 RAB Musa'ya, "İsrailliler'e söyle, dönsünler" dedi, "Pi- Hahirot yakınlarında, Migdol ile deniz arasında, Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar.

3 Firavun şöyle düşünecek: 'İsrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır.'

4 Firavun'u inatçı yapacağım. Onların peşine düşecek. Böylece Firavun'la ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim." İsrailliler söyleneni yaptılar.

5 Halkın kaçtığı Mısır Firavunu'na bildirilince, Firavun'la görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: "Biz ne yaptık?" dediler, "İsrailliler'i salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!"

6 Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı.

7 Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra, Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı.

8 RAB Mısır Firavunu'nu inatçı yaptı. Firavun sevinçle ilerleyen İsrailliler'in peşine düştü.

9 Mısırlılar Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahirot yakınlarında, Baal-Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17,18: Mısır’dan Kenan topraklarına en yakın yol, “Filist bölgesi"ydi, ama İsrail halkı savaşı görünce düşünceleri değişebilir ve Mısır'a geri dönmek isteyebilirlerdi; bu yüzden Tanrı onları çöle götürdü. Aynı Tanrı, bizim zayıflıklarımızı da biliyor ve bizi en uygun yoldan götürüyor.

20-22: Tanrı İsrail halkına gündüzleri bulut, geceleri ateş sütunu içinde yol gösterdi. Rab bizi hem Şeytan’ın yetkisinden kurtarıyor hem de yetkin kılmak için çalışıyor.

14:1-4: Tanrı, îsrailliler’in Baal-Sefon’un karşısında deniz kıyısında konaklamalarını buyurarak, onları çıkmaz bir yola girmiş gibi göstermişti. Bunu, firavunun inadım kullanarak, îsrailliler’in peşine düşmelerini sağlamak ve onun ordusunu yenerek Mısırlılar’a Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu göstermek için yaptı. Bazen kendimizi çıkmaz sokağa girmiş gibi hissettiğimiz durumlarda, Tanrı’nın bizi kurtarmak için hazırladığı harika bir plan vardır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19: Musa Yusuf un andını yerine getirmişti. Bu, İsrailliler'e verdiği söze sadık kalan Tanrı’yı ve Tanrı’nın sözüne iman eden Yusuf un imanını gösteren bir olaydır. Ben de çocuklarıma bunun gibi bir imanı miras olarak bırakmayı düşünüyor muyum?

14:5-9: Firavun İsrail halkını salıverdiğine pişman olup Mısır'ın bütün savaş arabalarını hazırlattı ve ordusunu yanma alıp İsrail'in peşine düştü. Bu konuda, yanındaki görevlilerin de firavunu kışkırtmış olma olasılığı vardır (5). Acaba ben de Tanrı’nın büyük yargısını yaşadıktan sonra aynı suçu işlemeye devam edip, Tanrı’ya karşı geliyor muyum?

 
Mujde.org