Rab Gibi Olan Kim Var?Mısır’dan Çıkış 15:1-21

1 Musa'yla İsrailliler RAB'be şu ezgiyi söylediler:

"Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

Atları da, atlıları da denize döktü.

2 Rab gücüm, ezgim,

Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

3 Savaş eridir RAB,

Adı Yahve'dir.

4 Denize attı Firavun'un ordusunu,

Savaş arabalarını.

Kamış Denizi'nde boğuldu seçme subayları.

5 Derin sulara gömüldüler,

Taş gibi dibe indiler.

6 Senin sağ elin, ya RAB,

Senin sağ elin korkunç güce sahiptir.

Altında düşmanlar kırılır.

7 Devrilir sana başkaldıranlar büyük görkemin karşısında,

Gönderir gazabını anız gibi tüketirsin onları.

8 Burnunun soluğu karşısında,

Sular yığıldı bir araya.

Kabaran sular duvarlara dönüştü,

Denizin göbeğindeki derin sular dondu.

9 Düşman böbürlendi:

'Peşlerine düşüp yakalayacağım onları' dedi,

'Bölüşeceğim çapulu,

Dileğimce yağmalayacağım,

Kılıcımı çekip yok edeceğim onları.'

10 Üfledin soluğunu, denize gömüldüler,

Kurşun gibi engin sulara battılar.

11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

12 Sağ elini uzattın,

Yer yuttu onları.

13 Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

14 Uluslar duyup titreyecekler,

Filist halkını dehşet saracak.

15 Edom beyleri korkuya kapılacak,

Moav önderlerini titreme alacak,

Kenan'da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.

16 Korku ve dehşet düşecek üzerlerine,

Senin halkın geçinceye dek, ya RAB,

Sahip olduğun bu halk geçinceye dek,

Bileğinin gücü karşısında taş kesilecekler.

17 Halkını içeri alacak ve kendi dağına,

Yaşamak için seçtiğin yere, ya RAB,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin.

18 RAB sonsuza dek egemen olacak."

19 Firavun'un atları, savaş arabaları, atlıları denize dalınca, RAB suları onların üzerine çevirdi. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler.

20 Harun'un ablası Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler.

21 Miryam onlara şu ezgiyi söyledi:

"Ezgiler sunun RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi,

Atları, atlıları denize döktü."


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3-10: Savaş eri olan RAB, firavunun savaş arabalarını ve ordusunu denize döktü. Bu bize tüm canlıları yaratan Tanrı’nın gazabına karşı koyabilecek hiçbir varlığın olmadığını gösteriyor.

14-16: Rab’bin halkı çölden geçinceye dek tüm ülkeler O’nun gücünü duyup şaşıracak ve dehşette düşecekti. Tanrı’yı yaşamımızın merkezine koyduğumuzda, hiçbir güç Tanrı’nın halkı olan bizleri küçümsemeyecektir. Korkuya kapılmadan yalnızca Tanrı’yı izleyelim. Tanrı bugün de beni, kurtuluşumu tamamlayacak yolda yürütecektir.

13,17,18: Tanrı, halkını kutsal konutuna götürüp onlarla birlikte olacaktır. Bu ezgide Musa’nın peygamberlik yönünü görüyoruz. Tanrı İsrail’i Kendi halkı yapıp onlarla sonsuza dek birlikte olmak için kurtarıyordu (Çık.6:6-8). O’nun konutu kutsal olduğu için, oraya ancak kutsal ve arınmış olan kişiler girebilecektir. Bedenimiz Tanrı’nın tapınağıdır. Bu tapınak kutsal Tanrı’nın yaşaması için yeterince temiz mi?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2,20,21: Musa Tanrı’yı gücüm, ezgim, savaş erim ve yüce olan diye övdü. Bu övgüleri ancak Tanrı’yı kendi gücü ve Kurtarıcısı olarak kabul edenler söyleyebilir.

11,12: Bütün İsrail halkı, Tanrı’ya benzer başka bir ilah olmadığını tüm içtenlikleriyle ifade ediyorlardı. Ben de onlar gibi, “Tanrım senden başka Rab yok” diyerek, övebilir miyim?

 
Mujde.org