Saul'un İman Etmesi ve Ona Verilen GörevElçilerin İşleri 9:1-19a

1>2 Saul ise Rab'bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi.

3 Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı.

4 Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, «Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?» dediğini işitti.

5 Saul, «Ey efendim, sen kimsin?» dedi.
«Ben, senin zulmettiğin İsa'yım» diye cevap geldi.

6 «Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek.»

7 Saul'la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu, oldukları yerde kalakaldılar. Sesi duydularsa da, kimseyi göremediler.

8 Saul yerden kalktı, ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler.

9 Üç gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi.

10 Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona, «Hananya!» diye seslendi.
«Buradayım, Rab» dedi Hananya.

11 Rab ona, «Kalk» dedi, «Doğru Sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini ara. Şu anda orada dua ediyor.

12 Görümünde yanına Hananya adlı birinin geldiğini ve gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür.»

13 Hananya şöyle karşılık verdi: «Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Kudüs'te senin kutsallarına nice kötülük yapmış!

14 Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır.»

15 Rab ona, «Git!» dedi. «Bu adam, benim adımı diğer uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.

16 Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim.»

17 Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. «Saul kardeş» dedi, «sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve Kutsal Ruh'la dolasın diye beni yolladı.»

18>19 Hemen o anda Saul'un gözlerinden perde gibi bir şeyler düştü. Yeniden görmeye başlayan Saul kalktı, vaftizoldu, sonra yemek yiyip kuvvet buldu.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

3-5: Dirilen İsa Mesih, Şam yolunda kendini Saul'a gösterir. Hedefinden hiç kuşku duymadan, kendinden emin adımlarla yoluna devam eden Saul'u durdurarak onun eski benliğini, görüşünü ve Tann hakkmdaki bilgilerini kırıp yeniler. Bu olay Saul için şaşırtıcı bir başarısızlıktır. Hayatımı gerektiğinde Rab'bin isteğine göre tamamen altüst ettirmeye hazır mıyım?

10-19: İsa Mesih, direk Saul üzerinde belirtiler de yapabilirdi ama Hananya'yı ona gönderdi. Rab, Saul'u imanlıların arasma katarak, Saul'a verdiği görevi yerine getirmesini istemiştir. Saul sıra dışı bir teolog ve müjdeci olduğu halde imanlı topluluğun dua desteği olmadan görevini asla iyi bir şekilde yerine getiremeyecektir. Tanrı'nın Egemenliği için çalışırken tek başıma değil, imanlı toplulukla birlikte çalışmanın önemli olduğunu anlamalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Çarmıhta ölen İsa'yı lanetli (Yas.21:22-23) olarak gören Saul, O'nun yolunda yürüyenleri tutuklayıp cezalandırmak için Yahudiler'in sayıca kalabalık olduğu Şam diyarına gidiyordu. İstefanos'u öldürürken yaptığı gibi, Ferisi olarak sahiplendiği Tanrı'sına bağlılığını fazlasıyla yerine ge-tiren Saul, İsa'yı yanlış anladığının farkına varamıyordu. İsa'yla Kutsal Kitap'ı doğru algılamayan birinin gayreti hem kendini hem de başkalarını mahva götürün. Rab'bi ve O'nun sözünü daha iyi anlamam için dua ederek gayret etmeliyim.

15,16: Saul öteki uluslara Tanrı'nın müjdesini duyurmak için çağınlır. Bu görevin birlikte getireceği sıkıntı da ağır olacaktır. İstefanos'un öldürülürken ettiği dua, Isa'ya zulmeden birinin iman etmesiyle yanıtlanır (7:60).

 
Mujde.org