Petrus'un HizmetiElçilerin işleri 9:32-43

32 Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda'da yaşayan kutsallara da uğradı.

33 Orada, felçli olup sekiz yıldan beri yataktan kalkamayan Eneyas adında birini buldu.

34 Petrus ona, «Eneyas, İsa Mesih seni iyileştiriyor» dedi. «Kalk, yatağını topla.» Eneyas hemen ayağa kalktı.

35 Lidda ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü ve Rab'be döndü.

36 Yafa'da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, `ceylan' anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi.

37 O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular.

38 Lidda Yafa'ya yakın olduğundan, Petrus'un Lidda'da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp, «Vakit kaybetmeden yanımıza gel» diye yalvardılar.

39 Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus'un çevresinde toplandılar. Ona, Ceylan'ın kendileriyle birlikteyken dikmiş olduğu entarilerle üstlükleri gösterdiler.

40 Petrus, herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, «Tabita, kalk» dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus'u görünce doğrulup oturdu.

41 Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı, Ceylan'ı diri olarak onlara teslim etti.

42 Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı ve birçoklarıRab'be inandı.

43 Petrus uzunca bir süre Yafa'da, Simun adında bir dericinin evinde kaldı.
Bana hangi öğütler verilmektedir?

32,33: Elçi Petrus Yeruşalim'den 40 km uzaklıkta olan Lidda'daki imanlılan ziyaret ederken felç olan Eneas'a rastlar. Müjde için her tarafi dolaşınca ihtiyacı olanlara daha sıkça Müjde paylaşma imkanı olur. Kendi sıkıntılarını varsa da, bir çobanın yüreğine sahip olursam, kime yardım elini uzatmam gerektiğini görebilirim.

34,35: Petrus'un işleyişi İsa'nın yaptığı mucizelere benzer. Petrus'un da söylediği gibi bu güç kendisinden değil, Rab İsa Mesih'tendi. Dirilen Eneas'ı görenler de Petrus'a değil, Rab İsa'ya iman ettiler. Hayatımla hizmetimi görenler İsa Mesih'e mi, yoksa bana mı daha çok önem veriyor?

36-38: Yafa'da yaşayan Tabita vefat edince yanındaki kardeşler Petrus'un kendilerine yakın olduğu için Lidda'dan onlara gelmesini ister. Herhalde Petrus'un Tabita'ya da yardımcı olacağına inanmışlardır. Ruhsal ölüler olan ailemle komşularıma yardım etmek için nasıl bir destek sağlıyorum? Tek başıma yapamadığımda kimlerden yardım isteyebilirim?

39-42: İsa, havra yöneticisi Yair'in kızını nasıl dirilttiyse (Mar.5:40), Petrus aynı şekilde Tabita'yı yaşatır. Ağlayanları dışarı çıkartır ve dua ettikten sonra kalkmasını buyurunca kadm ölümden dirilir. Bu haber yayılınca Yafa bölgesinde birçok kişi Rab'be iman eder. Kardeşi için gösterdiği sevgiyle İsa Mesih'e olan güveni ve Petrus'un iman eylemi birleşerek bir kişinin dirilmesine aracı olunmuştur.

 
Mujde.org