Büyük Bir Engeli AşmakElçilerin İşleri 10:1-16

1>2 Sezariye'de Kornelyus adında bir adam vardı. `İtalyan' taburunda yüzbaşı olan Kornelyus, dindar, bütün ev halkıyla birlikte Tanrı'dan korkan bir adamdı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi.

3 Bir gün saat üç sularında, bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona, «Kornelyus» diye seslendi.

4 Kornelyus korku içinde gözlerini ona dikti, «Ne var, efendim?» dedi.
Melek ona şöyle dedi: «Duaların ve sadakaların anılmak üzere Tanrı katına ulaştı.

5 Şimdi Yafa'ya adam yolla, Petrus olarak da tanınan Simun'u çağırt.

6 Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simun adlı bir dericinin yanında kalıyor.»

7 Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Kornelyus, uşaklarından ikisini ve özel yardımcılarından olan dindar bir askeri çağırdı.

8 Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi.

Petrus'un görümü

9 Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken, saat on iki sularında Petrus dua etmek için dama çıktı.

10 Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti.

11 Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü.

12 Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar vardı.

13 Bir ses ona, «Kalk Petrus, kes ve ye!» dedi.

14 «Asla olmaz, Rab!» dedi Petrus. «Hiçbir zaman murdar ya da kirli herhangi bir şey yememişimdir.»

15 Ses tekrar, ikinci kez duyuldu; Petrus'a, «Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme» dedi.

16 Bu, üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı.
Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4: Yüzbaşı Kornelius'un duasına cevap veren Tanrı. melegini gönderir. Tanrı'dan korkan biri olsa da öteki uluslara ait olan birine melek gönderilmesi Rab'bin büyük lütfunu gösterir. imanına göre komşularına iyilik ederek Tanrı'ya dua eden Kornelius'u, Rab bereket iyle yanıtlar. Anlamsız biri olan beni çağırarak çocuğu olma hakkını vermekle kalmayıp, O'nun tanığı olarak beni kullanan Rab'be sonsuz hanıt lar sıııımal ıyım.

9-16: Yahudiler'e göre bayağı sayılan dericiııiıı evinde kalmayı göze alacak kadar Yahudi yasasının sınırını aşan Petrus, görümündeki murdar hayvanları yemeyi reddeder. Acaba İsa'nın "bütün yiyeceklerin temiz olduğu" (Mar.7:19) sözlerini hatırlayamadı mı? Bu nedenle "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme" sözünü duynıak zorunda kaldı. Benimsediğim bilgi ve prensiplerimden vazgeçerek, kendime göre çok yeni fakat doğru olasılığı taşıyan görüşleri benimsemem gerektiğinde nasıl tepki veririm?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-8: Kornelius, meleğin söylediği gibi Petrus'u çağırtmak için ulakları gönderir. Bunun sebebini anlayıp anlarnadığı belli değil, fakat bir şey sormadan itaat eder. Böyle davrandığı için, Rab onu bcreketlemiş olabilir. Bazen Tanrı'nın isteğini tam anlamasam da yalnızca itaat ettiğim için Rab'bin isteği yerine gelir.


 
Mujde.org