Petrus'la Kornelius KarşılaşırElçilerin İşleri 10:17-33

17 Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Kornelyus'un gönderdiği adamlar Simun'un evini soruşturmuş, gelip dış kapının önünde durmuşlardı.

18 Evdekilere seslenerek, «Petrus diye tanınan Simun burada mı kalıyor?» diye sordular.

19 Petrus hâlâ görümün anlamını düşünürken Ruh ona, «Bak, üç kişi seni arıyor» dedi.

20 «Haydi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim.»

21 Petrus aşağı inip adamlara, «Aradığınız kişi benim» dedi. «Gelişinizin sebebi ne acaba?»

22 «Doğru ve Tanrı'dan korkan, tüm Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan, Kornelyus adında bir yüzbaşı var» dediler. «Kutsal bir melek ona, seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu.»

23 Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti.

Petrus, Kornelyus'un evinde

Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı.

24 İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Kornelyus, akraba ve yakın dostlarını toplamış onları bekliyordu.

25 Eve giren Petrus'u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı.

26 Petrus ise onu ayağa kaldırarak, «Kalk, ben de insanım» dedi.

27 Petrus Kornelyus'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü.

28 Onlara şöyle dedi: «Bir Yahudi'nin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana, hiç kimseye murdar ya da kirli dememem gerektiğini göstermiştir.

29 Bu nedenle, çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi, beni ne amaçla çağırttığınızı sorabilir miyim?»

30 Kornelyus, «Üç gün önce bu sıralarda, saat üçte evimde dua ediyordum» dedi. «Birdenbire, parlak giysili bir adam önümde dikiliverdi.

31 `Kornelyus' dedi, `Tanrı senin duanı işitti, verdiğin sadakaları andı.

32 Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun'u çağırt. O, deniz kıyısında oturan derici Simun'un evinde kalıyor.'

33 Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz, Rab'bin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz.»
Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17,19: Petrus gördüğü görüm hakkında düşünmeye dalmışken, Komelius'un gönderdiği adamlar gelip onu sorar. Aynı anda Kutsal Ruh ona buyruk vererek itaat etmesi için yönlendirir. Rab, günümüzde de imanla ve açık yürekle Rab'bin yönlendirişini arayanlara gerek durumlarla, gerekse sözüyle insanları yönlendirir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17,19,21,29: Petrus gördüğü görüme körü köyüne güvenmez, ciddi bir şekilde onun ne anlama geleceğini düşünür. Kutsal Ruh'un sesini tekrar duyduğu halde Kornelius'un gönderdiği adamlara nedenini sorar. Sadece olağanüstü olaylar bazen Tanrı'nın kutsal sözünü eksiksiz temsil etmeyebilir. Petrus gibi zihnimizi kullanarak araştırmaya da özen göstermeliyiz. Petrus, kendi görüşü ve inançlarına aykırı davranmaya başladığı için bir yandan rahatsızlık duymuşken, yine de Tanrı'nın isteğinden emin olabilmesi için yapması gerekeni yaparak nihayet kendi sınırını aşabildi. Tanrı'dan gelen olağanüstü tecrübelerle ve Kutsal Sözün yanı sıra bunların izerinde derin düşünmeye de önem vermeliyim.

23,26,28: Yahudi olan Petrus, Kutsal Ruh'un yönlendirişine itaat etmek için diğer uluslardan olan yüzbaşıyı görmeye Sezariye'ye kadar gider. Ve başka ulustan biriyle ilişki kurmanın 'töreye aykırı olması' gibi düşünceleri reddederek yalnız Tanrı'ya itaat eder. Petrus, Kornelius'un kendisine duyduğu saygıyı göstermeye çalışmasını da kabul etmez yalnızca Tanı'ya itaat etmenin önemini yaşantısıyla gösterir.

24,25,30-33: Kornelius da Petrus gibi yalnızca gördüğü görüme göre itaat eder, akrabalarla dostlarını toplayarak Petrus'un gelmesini bekler. Üzerinde egemenlik sürdüğü ülkeden biri olan Petrus karşısında alçakgönüllü ükle durup, O'nun bahsedeceği Tanrı'nın bereketini arzulaması, Kornelius'un gerçekten Rab'bi tanıdığını göstermektedir. Sahip olduğum başarım ve bilgimin Kutsal Sözler karşısında hiçbir anlam kazanmadığından emin miyim?

 
Mujde.org